Notice: Undefined index: cariera in /opt/lampp/htdocs/ocpi/anunturi.php on line 59

ANUNTURI

 

CENTRALIZATOR NOMINAL

cu punctajul final la examenul de promovare din data de 14.12.2021 a personalului contractual la sfarsitul perioadei de debut si prin transformarea posturilor in gradul/treapta imediat superioara

[2021-12-15]
ANUNT

cu rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice din data de 09.12.2021

[2021-12-10]
EXAMEN AUTORIZARE - PERSOANE FIZICE

In data de 09.12.2021, ora 10:00, la sediul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba din Alba Iulia, str. Septimius Severus, nr. 59, in Sala de consiliu (cam 211), et. II, va avea loc sustinerea examenului de autorizare pentru persoanele fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile Ordinului Directorului General al ANCPI nr. 107/2010

[2021-12-06]
LISTA

ccuprinzand candidatii admisi/ respinsi sa participe la EXAMENUL DE AUTORIZARE din data de 09.12.2021

[2021-12-03]
LISTA

cuprinzand salariatii admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual la sfarsitul perioadei de debut si pentru examenul de promovare in grade sau trepte imediat superioare prin trasformarea posturilor organizat in data de 14.12.2021 din cadrul compartimentelor functionale ale OCPI ALBA

[2021-12-02]
ANUNT

privind examenul de promovare a personalului contractual la sfarsitul perioadei de debut, de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul/treapta profesionala imediat superioara.

[2021-11-24]
ANUNT

privind modificarea Legii nr. 7/1996 prin Legea nr. 264/2021 din data de 11.11.2021

[2021-11-15]
ANUNT

va informam ca in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 1065/08.11.2021 s-a publicat Legea nr. 264/2021 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, precum si pentru modificarea art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991. https://www.monitoruloficial.ro/Monitorul-Oficial--PI--1065--2021.html

[2021-11-09]ANUNT

privind proiectul de ordin pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si institutiile sale subordonate.

[2021-10-28]
ANUNT

privind adresa inregistrata la ANCPI cu nr. 47801/30.09.2021 referitor la receptia planurilor topografice necesare intocmirii documentatiei de autorizare a lucrarilor de construire

[2021-10-18]
CENTRALIZATOR NOMINAL

cu punctajul final la examenul de promovare din data de 30.09.2021

[2021-10-01]
LISTA

cuprinzand salariatii admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul/treapta imediat superioara din cadrul compartimentelor functionale ale OCPI ALBA, Serviciul Cadastru-Biroul de Inregistrare Sistematica, examen ce se va tine in data de 30.09.2021

[2021-09-21]
LISTA

cuprinzand salariatii admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual, intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior, prin transformarea posturilor din cadrul compartimentelor functionale ale OCPI ALBA, Serviciul Cadastru-Biroul de Inregistrare Sistematica, examen ce se va tine in data de 30.09.2021

[2021-09-21]
ANUNT

OCPI ALBA organizeaza in data de 30.09.2021 examen de promovare a personalului contractual intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior prin trasformarea postului -Serviciul Cadastru-Birou Inregistrare Sistematica - 1 post referent treapta IA care prin transformare va deveni consilier gradul II -1 post asistent registrator treapta II care prin transformare va deveni asistent registrator principal gradul II

[2021-09-16]
ANUNT

OCPI ALBA organizeaza in data de 30.09.2021 examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul/treapta profesionala imediat superioara -Serviciul Cadastru-Birou Inregistrare Sistematica - 1 post referent treapta I care prin transformare va deveni referent treapta IA -1 post asistent registrator principal gradul II care prin transformare va deveni asistent registrator principal gradul I

[2021-09-16]
CENTRALIZATOR NOMINAL

cu punctajul final la concursul organizat in 10.09.2021 - 15.09.2021 de OCPI ALBA

[2021-09-16]
CENTRALIZATOR

cu punctajul final acordat candidatilor dupa sustinerea probei interviu la concursul organizat in perioada 10.09.2021 - 15.09.2021 de OCPI ALBA

[2021-09-15]
CENTRALIZATOR

cu punctele acordate candidatului pentru proba scrisa la concursul organizat in perioada 10.09.2021 - 15.09.2021 de OCPI ALBA

[2021-09-13]
In Atentia Peroanelor fizice/juridice autorizate

Avand in vedere faptul ca la nivelul UAT Lunca Muresului se finalizeaza lucrarile de cadastru sistematic, in perioada 09.09.2021 - 23.09.2021 nu se vor mai inregistra cereri care au ca obiect imobilele situate in Lunca Muresului.

[2021-09-09]
Avand in vedere concursul organizat de OCPI ALBA in perioada 10.09.2021-15.09.2021 va anuntam ca proba scrisa va avea loc in data de 10.09.2021 la sediul OCPI ALBA, etaj II, birou 211(sala de consiliu) ora 10.00

[2021-09-06]
LISTA

cuprinzand candidatii admisi/respinsi in urma analizarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat in perioada 10.09.2021 - 15.09.2021 de OCPI ALBA

[2021-09-03]
CENTRALIZATOR NOMINAL

cu punctajul final la concursul organizat in perioada 17.08.2021 - 24.08.2021 de OCPI ALBA

[2021-08-26]
CENTRALIZATOR

cu punctajul final acordat candidatilor dupa sustinerea probei interviu la concursul organizat in data de 24.08.2021 de OCPI ALBA

[2021-08-24]
ANUNT

OCPI ALBA organizeaza concursul din perioada 10.09.2021-15.09.2021 pentru ocuparea postului contractual vacant de executie, cu incadrare pe perioada determinata, dupa cum urmeaza - Serviciul Cadastru - Birou Inregistrare Sistematica - 1 post consilier gradul IA

[2021-08-19]
CENTRALIZATOR

cu punctele acordate candidatului pentru proba scrisa la concursul organizat de OCPI ALBA in perioada 17.08.2021 - 24.08.2021

[2021-08-18]
ANUNT

privind locul de desfasurare a concursului organizat in perioada 17.08.2021 - 24.08.2021 de OCPI ALBA

[2021-08-12]
LISTA

cuprinzand candidatii admisi/respinsi sa participe la concursul organizat in perioada 17.08.2021 - 24.08.2021 de OCPI ALBA

[2021-08-10]
ANUNT

OCPI ALBA, organizeaza concursul din perioada 17.08.2021 - 24.08.2021 pentru ocuparea unor posturi vacante, cu incadrare pe perioada nedeterminata/determinata, din cadrul OCPI ALBA

[2021-07-26]
LISTA

cu punctajul final acordat la concursul din perioada 07.07.2021 - 14.07.2021 organizat de OCPI ALBA

[2021-07-16]
LISTA

cu punctajul final acordat la proba interviu la concursul din perioada 07.07.2021 - 14.07.2021 organizat de OCPI ALBA

[2021-07-15]
LISTA

cu punctajul acordat la proba scrisa a concursului din perioada 07.07.2021 - 14.07.2021 organizat de OCPI ALBA

[2021-07-08]
PRECIZARI

privind locul de desfasurare a concursului din perioada 07.07.2021 - 14.07.2021 organizat de OCPI ALBA

[2021-07-01]
LISTA

cuprinzand candidatii admisi/respinsi sa participe la concursul din perioada 07.07.2021 - 14.07.2021 organizat de OCPI ALBA

[2021-07-01]
ANUNT in atentia persoanelor fizice/juridice autorizate

Avand in vedere faptul ca la nivelul UAT LUNCA MURES se finalizeaza lucrarile de cadastru sistematic, in perioada 16.06.2021 - 30.07.2021 nu se vor mai inregistra cereri care au ca obiect imobilele situate in Comuna LUNCA MURESULUI

[2021-06-16]
ANUNT in atentia persoanelor fizice/juridice autorizate

Avand in vedere faptul ca la nivelul UAT RADESTI se finalizeaza lucrarile de cadastru sistematic, in perioada 16.06.2021 - 31.08.2021 nu se vor mai inregistra cereri care au ca obiect imobilele situate in Comuna RADESTI

[2021-06-16]
CENTRALIZATOR NOMINAL

cu punctajul final la concursul din perioada 07.06.2021-11.06.2021 organizat de OCPI Alba, cu acordul ANCPI, pentru ocuparea postului contractual-vacant de executie de asistent registrator principal gr. II, Serviciul Publicitate Imobiliara - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba Iulia, cu incadrare pe perioada nedeterminata.

[2021-06-14]
ANUNT

OCPI ALBA organizeaza concursul din perioada 07.07.2021 - 14.07.2021 pentru ocuparea unor posturi vacante, cu incadrare pe perioada nedeterminata dupa cum urmeaza: 1 post consilier gr. I - Biroul Economic, 1 post consilier gr. IA - Serviciul Publicitate Imobiliara - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba Iulia

[2021-06-14]
CENTRALIZATOR

cu punctajul acordat candidatiilor dupa sustinerea probei interviu la concursul din perioada 07.06.2021 - 11.06.2021, organizat pentru ocuparea postului contractual-vacant de executie de asistent registrator principal gr. II, Serviciul Publicitate Imobiliara - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba Iulia, cu incadrare pe perioada nedeterminata

[2021-06-11]
CENTRALIZATOR

cu punctajul acordat candidatiilor dupa sustinerea probei scrise la concursul din perioada 07.06.2021 - 11.06.2021, organizat pentru ocuparea postului contractual-vacant de executie de asistent registrator principal gr. II, Serviciul Publicitate Imobiliara - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba Iulia, cu incadrare pe perioada nedeterminata

[2021-06-07]
ANUNT

Avand in vedere concursul organizat de OCPI Alba in perioada 07.06.2021 - 11.06.2021 va anuntam ca:
Proba scrisa a concursului va avea loc in data de 07.06.2021, ora 10 in sala de cosiliu a OCPI ALBA, camera 211
Proba interviului se va susteine in data de 11.06.2021, ora 10 in sala de consiliu a OCPI ALBA, camera 211

[2021-06-02]
LISTA

cuprinzand candidatii admisi/respinsi sa participe la concursul din perioada 07.06.2021-11.06.2021 organizat de OCPI ALBA, cu acordul ANCPI pentru ocuparea postului contractual-vacant de executie de asistent registrator principal gr. II, Serviciul Publicitate Imobiliara - Biroul de cadastru si Publicitate Imobiliara Alba Iulia, cu incadrarea pe perioada nedeterminata

[2021-05-27]
ANUNT

OCPI Alba organizeaza in perioada 07.06.2021 - 11.06.2021 concurs pentru ocuparea postului contractual vacant cu incadrare pe perioada nedeterminata, dupa cum urmeaza: 1 post asistent registrator principal gr.II - Serviciul Publicitate Imobiliara - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba-Iulia

[2021-05-12]
DECIZIE

privind receptia documentatiei cadastrale de apartamentare/subapartamentare/reapartamentare si inscrierea in cartea funciara a operatiunii de apartamentare/subapartamentare/reapartamentare

[2021-05-07]
CENTRALIZATOR NOMINAL

cu punctajul final la concursul din perioada 22.04.2021 - 28.04.2021, organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de executie

[2021-05-05]
ANUNT

Centralizator cu puctajul acordat candidatilor dupa sustinerea probei interviu la concursul organizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba, din perioada 22.04.2021 - 28.04.2021, pentru ocuparea posturilor contractual vacante.

[2021-04-29]
ANUNT

Centralizator cu puctajul acordat candidatilor dupa sustinerea probei scrise la concursul organizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba, din perioada 22.04.2021 - 28.04.2021, pentru ocuparea posturilor contractual vacante.

[2021-04-26]
ANUNT

Concursul organizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba, din perioada 22.04.2021 - 28.04.2021, pentru ocuparea posturilor contractual vacante conform anuntului de concurs inregistrat sub nr. 3236/29.03.2021, proba scrisa din data de 22.04.2021, orele 10,00 se va sustine la UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA - IULIA, FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXA, din Alba luia, Bulevardul 1 DECEMBRIE 1918", nr. 13, Aula Dumitru Staniloaie, etj. 3.

[2021-04-21]
LISTA

cuprinzand candidatii admisi/respinsi sa participe la concursul din perioada 22.04.2021 - 28.04.2021 organizat de OCPI ALBA

[2021-04-19]
ERATA

la anuntul nr. 3236/29.03.2021

[2021-03-31]
ANUNT

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ALBA organizeaza in perioada 22.04.2021 - 28.04.2021 concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de executie, cu incadrare pe perioada nedeterminata

[2021-03-31]
CENTRALIZATOR NOMINAL

cu punctajul final la examenul de promovare din data de 29.03.2021

[2021-03-30]
ANUNT

in atentia Persoanele fizice/juridice autorizate

referitor la POR - Consultare de Piata - Servicii de inregistrare Sistematica

[2021-03-23]
LISTA

cuprinzand salariatii admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin trasformarea posturilor in gradul/treapta imediat superioara din cadrul compartimentelor functionale ale OCPI Alba, Serviciul Cadastru-Birou Avize si Receptii, examen ce se va sustine la data de 29.03.2021

[2021-03-18]
ANUNT

privind tematica si bibliografia pentru examenul de promovare pentru functia de consilier cadastru gradul IA din cadrul Serviciului Cadastru al Oficiului de Cadastru si Publicitara Imobiliara Alba

[2021-03-17]
ANUNT

privind examenul de promovare a personalului contractual prin trasformarea posturilor in gradul/treapta profesionala imediat superioara - 1 post consilier cadastru gradul I care prin transformare va deveni consilier cadastru gradul IA

[2021-03-17]
Rezultatele examenului de autorizare pentru persoanele fizice din data de 03.03.2021

[2021-03-04]
LISTA

cuprinzand candidatii admisi/respinsi sa participe la examenul de autorizare din data de 03.03.2021

[2021-03-01]
Examen Autorizare Persoane Fizice

In data de 03.03.2021, ora 10:00, in sala A5 din cadrul Universitatii "1 Decembrie 1918" din Alba lulia, Corpul C, parter, str. Unirii nr. 15-16, va avea loc sustinerea examenului de autorizare pentru persoanele fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei

[2021-03-01]
CENTRALIZATOR NOMINAL

cu punctajul final la examenul de promovare din data de 29.12.2020 la sfarsitul perioadei de debut, de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul/treapta superioara.

[2020-12-30]
ANUNT - in atentia Persoanele fizice/juridice autorizate

Avand in vedere faptul ca la nivelul UAT Ighiu se finalizeaza lucrarile de cadastru sistematic, in perioada 21.12.2020 - 24.12.2020 nu se vor mai inregistra cereri care au ca obiect imobilele situate in Comuna Ighiu.

[2020-12-21]
LISTA

Cuprinzand salariatii admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor la sfarsitul perioadei de debut din cadrul compartimentelor functionale ale OCPI Alba, Biroul Economic, de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul/treapta imediat superioara, din cadrulServiciului Publicitate Imobiliara-BCPI Sebes.

[2020-12-16]
ANUNT

Oficiul de cadastru si Publicitate Imobiliara Alba organizeaza in data de 29.12.2020 Examen de promovare a personalului contractual la sfarsitul perioadei de debut, de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul/treapta imediat superioara

[2020-12-11]
ANUNT DE PRESA Bucuresti, 4.12.2020

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) supune consultarii publice proiectul de Ordin pentru modificarea Regulamentului privind procedura de plata destinata cofinantarii lucrarilor de inregistrare sistematica demarate de unitatile administrativ- teritoriale, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1065/2018, cu modificarile si completarile ulterioare. Documentul este afisat pe pagina web a ANCPI (www.ancpi.ro), la sectiunea Transparenta decizionala.

[2020-12-07]
ANUNT in Atentia Persoanelor fizice/juridice autorizate

Avand in vedere faptul ca la nivelul UAT Ighiu se finalizeaza lucrarile de cadastru sistematic, in perioada 07.12.2020 - 18.12.2020 nu se vor mai inregistra cereri care au ca obiect imobilele situate in Comuna Ighiu.

[2020-12-04]
ANUNT in atentia PFA/PJA, Camerei Notarilor Publici

Avand in vedere situatia epidemiologica generata de raspandirea virusului SARS COV 2, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 967/2020, Hotararile nr. 63, 64, 65, 66, 67, 68/2020 a Consiliului Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba, toate Birourile de Cadastru si Publicitate Imobiliara din Alba lulia, Sebes, Aiud, Blaj si Campeni, din cadrul OCPI Alba, isi prelungesc intreruperea activitatii de relatii cu publicul pentru o perioada, incepand cu data de 02.12.-24.12.2020.

[2020-11-27]
ANUNT

Avand in vedere situatia epidemiologica generata de raspandirea virusului SARS COV 2, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 967/2020, Hotararile nr. 63, 64, 65, 66, 67, 68/2020 a Consiliului Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba, toate Birourile de Cadastru si Publicitate Imobiliara din Alba lulia, Sebes, Aiud, Blaj si Campeni, din cadrul OCPI Alba, isi intrerup activitatea de relatii cu publicul pentru o perioada de 14 zile incepand cu data de 16.11-02.12.2020.

[2020-11-16]
ANUNT

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Alba va aplica o serie de masuri in scopul prevenirii si limitarii raspandirii noului coronavirus COVID-19. Astfel, in perioada 11.11.2020 23.11.2020, OCPI Alba sisteaza activitatea de relatii cu publicul la BCPI Alba Iulia, situat in str. Septimius Severus, nr. 59. Cetatenii si partenerii OCPI pot opta pentru serviciile disponibile on-line prin intermediul sistemului informatic de cadastru si carte funciara. Sesizarile, petitiile si memoriile vor putea fi transmise prin e-mail ab@ancpi.ro sau posta.

[2020-11-11]
ANUNT IN ATENTIA PFA/PJ

Avand in vedere faptul ca la nivelul UAT Ighiu se finalizeaza lucrarile de cadastru sistematic, in perioada 09.11.2020 - 04.12.2020 nu se vor mai inregistra cereri care au ca obiect imobilele situate in Comuna Ighiu.

[2020-11-05]
ANUNT IN ATENTIA NOTARILOR PUBLICI

Avand in vedere faptul ca la nivelul U.A.T.-ului Ighiu se finalizeaza lucrarile de cadastru sistematic, va informam ca in perioada 26.10.2020 - 06.11.2020, la BCPI Alba lulia, nu se mai inregistreaza nicio cerere cu privire la imobilele situate in Ighiu.

[2020-10-28]
ANUNT IN ATENTIA NOTARILOR PUBLICI

Avand in vedere faptul ca la nivelul U.A.T.-ului Daia Romana se finalizeaza lucrarile de cadastru sistematic, va informam ca in perioada 26.10.2020 - 02.12.2020, la BCPI Sebes, nu se mai inregistreaza nicio cerere cu privire la imobilele situate in Daia Romana.

[2020-10-28]
ANUNT

Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice

[2020-10-28]
LISTA

cuprinzand candidatii admisi/ respinsi sa participe la examenul de autorizare din data de 28.10.2020

[2020-10-23]
ANUNT

In data de 28.10.2020, ora 10:00, in sala 410, etaj 4 din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba va avea loc sustinerea examenului de autorizare pentru persoanele fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile Ordinului Directorului General al ANCPI nr. 107/2010,cu modificarile si completarile ulterioare

[2020-10-23]
ANUNT IN ATENTIA PFA/PJ

Avand in vedere faptul ca la nivelul U.A.T. Daia Romana se finalizeaza lucrarile de cadastru sistematic, in perioada 26.10.2020 - 06.11.2020 nu se vor mai inregistra cereri care au ca obiect imobilele situate in Comuna Daia Romana.

[2020-10-23]
ANUNT IN ATENTIA PFA/PJ

Avand in vedere faptul ca la nivelul U.A.T. Ighiu se finalizeaza lucrarile de cadastru sistematic, in perioada 26.10.2020 - 06.11.2020 nu se vor mai inregistra cereri care au ca obiect imobilele situate in Comuna Ighiu.

[2020-10-23]
ANUNT in atentia persoanelor fizice/juridice autorizate

Precizari privind obligativitatea existentei pe documentele inregistrate la oficiile teritoriale a informatiilor privind PFA/PJA care a executat lucrarea.

[2020-10-20]
ANUNT in atentia Camerei Notarilor Publici Alba

Avand in vedere faptul ca la nivelul U.A.T. Ighiu se finalizeaza lucrarile de cadastru sistematic,in perioada 12.10.2020 - 23.10.2020, la BCPI Alba Iulia, nu se mai inregistra nicio cerere cu privire la imobilele situate in Ighiu.

[2020-10-13]
ANUNT in atentia persoanelor fizice/juridice autorizate

Avand in vedere faptul ca la nivelul U.A.T. Ighiu se finalizeaza lucrarile de cadastru sistematic,in perioada 12.10.2020 - 23.10.2020 nu se vor mai inregistra cereri care au ca obiect imobilele situate in Comuna Ighiu.

[2020-10-13]
ANUNT

Avand in vedere faptul ca la nivelul U.A.T. Daia Romana se finalizeaza lucrarile de cadastru sistematic, va informam ca in perioada 28.09.2020 - 23.10.2020, la BCPI Sebes, nu se mai inregistreaza nicio cerere cu privire la imobilele situate in Daia Romana.

[2020-09-25]
ANUNT

Avand in vedere faptul ca la nivelul U.A.T. Ighiu se finalizeaza lucrarile de cadastru sistematic, va informam ca in perioada 28.09.2020 - 12.10.2020, la BCPI Alba lulia, nu se mai inregistreaza nicio cerere cu privire la imobilele situate in Ighiu.

[2020-09-25]
ANUNT

LISTA cuprinzand salariatii admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior prin transformarea posturilor din cadrul compartimentelor functionale ale OCPI Alba, respectiv, Serviciul Publicitate Imobiliara, BCPI Aiud, BCPI Campeni, examen ce se va sustine in data de 29.09.2020

[2020-09-18]
ANUNT

Bibliografia si tematica privind examenul de promovare pentru care este necesar un nivel de studii superior prin transformarea postului din referent in consilier II

[2020-09-16]
ANUNT

OCPI Alba organizeaza in data de 29.09.2020 examen de promovare a personalului contractual, intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior, prin transformarea postului

[2020-09-15]
In atentia persoanelor fizice autorizate

Va informam ca pentru UAT Alba lulia, schimbarea destinatiei terenului din extravilan in intravilan, nu se va mai opera in cartea funciara in baza referatului intocmit de inspectorul cadastru si aprobat de inginerul sef, ci in baza actului administrativ eliberat de primarie.

[2020-09-15]
In atentia persoanelor fizice autorizate

Avand in vedere ca la nivelul UAT Ighiu se finalizeaza lucrarile de cadastru sistematic, in perioada 26.08.2020 - 26.09.2020 nu se vor mai inregistra cereri care au ca obiect imobilele situate in comuna Ighiu

[2020-08-26]
ANUNT

cu privire la Intreruperea activitatii B.C.P.I. Sebes din str. Surianu, nr. 6, in perioada 13.08.2020 - 17.08.2020, din cauza relocarii in str. Depozitelor nr. 2

[2020-08-11]
CENTRALIZATOR NOMINAL

cu punctajul final la examenul de promovare din data de 30.06.2020

[2020-07-01]
LISTA

cuprinzand salariatii admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara din cadrul compartimentelor functionale ale OCPI Alba, Birou Inregistrare Sistematic PNCCF, examen ce se va sustine la data de 30.06.2020

[2020-06-18]
ANUNT

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ALBA organizeaza in data de 30.06.2020 examen de promovare a personalului contractual prin trasformarea posturilor in gradul/treapta profesioanala imediat superioara

[2020-06-16]
COMUNICAT OCPI ALBA. 15.06.2020

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) ALBA va relua activitatea de relatii cu publicul incapand cu data de 15.06.2020

[2020-06-15]
COMUNICAT DE PRESA

privind reluarea activitatii Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si a institutiilor din subordine la data de 15.06.2020

[2020-06-13]
ANUNT

privind rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice din data de 29.05.2020

[2020-05-29]
INFORMARE

privind consultarea cartilor funciare la sediul OCPI ALBA

[2020-05-22]
EXAMEN DE AUTORIZARE

In data de 28.05.2020, ora 10:00, in sala A6 din cadrul Universitatii 1 Decembrie 1918 din Alba lulia, Corpul C, parter, str. Unirii nr. 15-16, va avea loc sustinerea examenului de autorizare pentru persoanele fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile Ordinului Directorului General al ANCPI nr. 107/2010,cu modificarile si completarile ulterioare

[2020-05-21]
ANUNT

In scopul prevenirii si limitarii raspindirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19), activitatea de relatii cu publicul(audiente, registratura si ghisee) din cadrul OCPI Alba se va desfasura, in continuare, prin corespondenta, folosindu-se mijloacele de comunicare electronice sau posta

[2020-05-15]
CENTRALIZATOR

cu punctajul final la concursurile din perioada 04.05.2020 - 08.05.2020.

[2020-05-13]
CENTRALIZATOR

cu punctajul acordat candidatilor dupa sustinerea probei interviu la concursurile din perioada 04.05.2020 - 08.05.2020.

[2020-05-10]
ANUNT

cu punctajul acordat candidatilor dupa sustinerea probei scrise la concursurile din data de 04.05.2020.

[2020-05-05]
ANUNT

privind modalitatea de desfasurare a concursului organizat de OCPI Alba in perioada 04-08.05.2020

[2020-04-30]
LISTA

cuprinzand candidatii admisi/respinsi sa participe la concursul din perioada 04.05.2020 - 08.05.2020 dupa solutionarea contestatiei

[2020-04-29]
LISTA

cuprinzand candidatii admisi sa participe la concursul din perioada 04.05.2020 - 08.05.2020

[2020-04-28]
ANUNT

Avand in vedere ca la nivelul UAT Spring se finalizeaza lucrarile de cadastru sistematic, in perioada 16.04.2020 - 18.05.2020 nu se vor mai inregistra cereri care au ca obiect imobilele situate in Comuna Spring

[2020-04-21]
ANUNT

OCPI Alba organizeaza concurs in perioada 04.05.2020 - 08.05.2020 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de executie cu incadrare pe perioada nedeterminata dupa cum urmeaza: 1 post consilier cadastru gradul II, 1 post consilier gradul II, 1 post consilier debutant

[2020-04-07]
ANUNT

Masurile luate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Alba, la jumatatea lunii martie, in scopul prevenirii si limitarii raspandirii noului coronavirus COVID-19 se prelungesc pe intreaga durata a starii de urgenta

[2020-04-01]
COMUNICAT DE PRESA 31.03.2020

Masurile luate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Alba, la jumatatea lunii martie, in scopul prevenirii si limitarii raspandirii noului coronavirus COVID-19 se prelungesc pe intreaga durata a starii de urgenta

[2020-03-31]
CENTRALIZATOR NOMINAL

cu punctajul final la examenul de promovare din data de 30.03.2020 pentru Serviciul Cadastru, Serviciul Publicitatea Imobilara - BCPI Aiud, BCPI Campeni

[2020-03-31]
ANUNT
referitor la consultare piata - servicii de inregistrare sistematica

[2020-03-13]
ANUNT
OCPI Alba organizeaza in data de 30.03.2020 examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul/treapta profesionala imediat superioara

[2020-03-12]
ANUNT
referitor la activitatea cu publicul desfasurata la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara in contextul actiunilor exceptionale intreprinse la nivel national si al masurilor dispuse pentru prevenirea propagarii virusului COVID -19

[2020-03-12]
ANUNT
privind masurile luate de OCPI Alba in vederea prevenirii si limitarii infectarii cu COVID - 19, conform Ordinului Ministerului Sanatatatii nr. 313 din 26.02.2020

[2020-03-10]
ANUNT
Avand in vedere faptul ca la nivelul UAT Ciugud se finalizeaza lucrarile de cadastru sistematic, in perioada 09.03.2020-31.03.2020 nu se vor mai inregistra cereri care au ca obiect imobile situate in comuna Ciugud

[2020-03-09]
ANUNT
Avand in vedere faptul ca la nivelul UAT Ciugud se finalizeaza lucrarile de cadastru sistematic, in perioada 06.02.2020-06.03.2020 nu se vor mai inregistra cereri care au ca obiect imobile situate in comuna Ciugud

[2020-02-06]
CENTRALIZATOR NOMINAL
cu punctajul final la examenul de promovare din data de 20.12.2019

[2019-12-20]
CENTRALIZATOR NOMINAL
cu punctajul final la examenul de promovare din data de 20.12.2019 din studii medii in studii superioare

[2019-12-20]
LISTA
cuprinzand salariatii admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara din cadrul compartimentelor functionale ale Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobilara

[2019-12-12]
LISTA
cuprinzand salariatii admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior prin trasformarea posturilor din cadrul compartimentelor functionale ale OCPI ALBA, respectiv Serviciul Publicitate Imobiliara, Serviciul Cadastru, examen care se va sustine in data de 201.12.2019

[2019-12-12]
ANUNT
OCPI Alba organizeaza in data de 20.12.2019 examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul/treapta profesionala imediat superioara

[2019-12-06]
ANUNT
OCPI Alba organizeaza in data de 20.12.2019 examen de promovare a personalului contractual intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior, prin transformarea postului

[2019-12-06]
In atentia persoanelor fizice/juridice autorizate
Avand in vedere finalizarea cadastrului sistematic pe UAT Ciugud si Santimbru va informam ca in perioada 03.12-13.12.2019, la BCPI Alba iulia nu se mai inregistreza nici o cerere cu privire la imobilele situate pe aceste UAT-uri

[2019-12-03]
In atentia persoanelor fizice/juridice autorizate
Va aducem la cunostinta ca joi 26.09.2019, orele 10.00 in cadrul Universitatii 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia - sala A5 - David Prodan, Corp C- Parter, va avea loc intalnirea de lucru cu tema
Programul National de Cadastru si carte Funciara 2015-2023 - noutati legislative
Mod unitar de intocmir a documenttiilor

[2019-09-23]
CENTRALIZATOR NOMINAL
cu punctajul final la concursul din perioada 02.09.2019 - 06.09.2019, organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de executie, respectiv, consilier gradul II cu incadrare pe perioada nedeterminata din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba, Birou Juridic, Resurse Umane, Secretariat si Petitii

[2019-09-11]
CENTRALIZATOR
cu punctajul acordat la proba interviului la concursul din data de 02.09.2019 - 06.09.2019, organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de executie, respectiv, consilier gradul II cu incadrare pe perioada nedeterminata din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba, Birou Juridic, Resurse Umane, Secretariat si Petitii dupa solutionarea contestatiilor

[2019-09-11]
CENTRALIZATOR
cu punctajul acordat candidatilor dupa sustinerea probei interviu la concursul din perioada 02.09.2019 - 06.09.2019, organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de executie, respectiv, consilier gradul II, perioada nedeterminata, din cadrul Oficiului de cadastru si Publicitate Imobiliara Alba, Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat si Petitii

[2019-09-09]
CENTRALIZATOR
cu punctajul acordat candidatilor dupa sustinerea probei scrise la concursul din data de 02.09.2019, organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de consilier gradul II pe perioada nedeterminata din cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Secretariat si Petitii - OCPI ALBA

[2019-09-03]
LISTA
cuprinzand candidatii admisi sa participe la concursul din perioada 02.09.2019-06.09.2019 organizat de OCPI Alba, cu acordul ANCPI, pentru ocupara postului contractual vacant de consilier gradul II, incadrare perioada nedeterminata

[2019-08-26]
ANUNT
privind concursul din perioada 02.09.2019-06.09.2019 pentru ocuparea postului contractual vacant de executie(consilier gradul II), cu incadrare pe perioada nedeterminata

[2019-08-07]
CENTRALIZATOR NOMINAL
cu punctajul final la concursul din perioada 22.07.2019-26.07.2019

[2019-07-29]
CENTRALIZATOR
cu punctajul acordat candidatei dupa sustinerea probei interviu la concursul din perioada 22.07.2019-26.07.2019

[2019-07-26]
CENTRALIZATOR
cu punctajul acordat candidatei dupa sustinerea probei scrise la concursul din data 22.07.2019, organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de executie.

[2019-07-23]
ANUNT
In atentia persoanelor fizice/juridice autorizate
Miercuri 24.07.2019, orele 12.00, in cadrul Universitatii 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia - Sala A2, Etaj II, va avea loc intilnirea de lucru.

[2019-07-22]
ANUNT
LISTA cuprinzand candidatii admisi/respinsi sa participe la concursul din perioada 22.07.2019-26.07.2019, organizat de OCPI ALBA, cu acorul ANCPI, pentru ocuparea postului contractual vacant, consilier cadastru gradul I, pe perioada nedeterminata.

[2019-07-12]
ANUNT
OCPI Alba organizează concurs în perioada 22.07.2019-26.07.2019 pentru ocuparea postului contractual vacant de execuţie de consilier cadastru gradul I , cu încadrare pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Cadastru

[2019-06-27]
CENTRALIZATOR NOMINAL
cu punctajul final la examenul de promovare din data de 27.06.2019.

[2019-06-27]
ANUNT
privind examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul/treapta profesionala imediat superioara

[2019-06-11]
ANUNT
privind rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice din data de 30.05.2019

[2019-05-31]
ANUNT
privind LISTA cuprinzand candidatii admisi/respinsi sa participe la examenul de autorizare din data de 30.05.2019

[2019-05-21]
ANUNT
privind examenul de autorizare din data de 30.05.2019

[2019-05-21]
ANUNT
in vederea inregistrarii gratuite a imobilelor in evidentele de cadastru si carte funciara, Unitatea Administrator-teritoriala Cugir, judetul Alba, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 4, 5, 15, 18, 38, 87, 88, 89, pe o perioada de 60 de zile, in intervalul 20 mai - 20 iulie 2019. Acestea pot fi verificate la sediul Primariei Cugir, conform art. 14, alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare Nr. 7/1996, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primariei si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, in intervalul mentionat mai sus.
PRIMARIA ORASULUI CUGIR

[2019-05-15]ANUNT
privind CENTRALIZATORUL NOMINAL cu punctajul final la examenul de promovare din data de 28.03.2019

[2019-03-29]
ANUNT
privind LISTA cuprinzand salariatii admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara din cadrul compartimentelor functionale ale OCPI Alba, Serviciul Cadastru-Birou Avize si Receptii, Biroul Inregistrare Sistematica - PNCCF, Serviciul Publicitate Imobiliara - examen ce se va sustine la data de 28.03.2019

[2019-03-18]
ANUNT
privind examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul/treapta profesionala imediat superioara din cadrul compartimentelor functionale ale OCPI Alba, respectiv Serviciul Cadastru, Serviciul Publicitate Imobiliara, Biroul Inregistrare Sistematica PNCCF

[2019-03-13]
ANUNT
Servicii pozitionare GNSS in timp real.

[2019-02-01]
Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si institutiile sale subordonate.

[2019-01-25]
CENTRALIZATOR NOMINAL
cu punctajul final la concursul din perioada 14.01.2019 - 17.01.2019, organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de executie, respectiv, asistent registrator principal gradul I pe perioada determinata din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba, Biroul Inregistrare Sistematica, PNCCF.

[2019-01-21]
CENTRALIZATOR
cu punctajul acordat candidatei dupa sustinerea probei interviu la concursul din perioada 14.01.2019 - 17.01.2019, organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de executie, de asistent registrator principal gradul I, perioada determinata, din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba, Biroul Inregistrare Sistematica-PNCCF.

[2019-01-17]
CENTRALIZATOR NOMINAL
cu punctajul final la concursul din perioada 08.01.2019 - 11.01.2019, organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de executie, respectiv, consilier gradul I pe perioada nedeterminata din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba, Biroul Economic.

[2019-01-15]
C E N T R A L I Z A T O R
cu punctajul acordat candidatilor dupa sustinerea probei scrise la concursul din data de 14.01.2019, organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de executie, respectiv,asistent registrator principal gradul I, perioada determinata , din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba,Biroul Inregistrare Sistematica-PNCCF.

[2019-01-15]
C E N T R A L I Z A T O R
cu punctajul acordat candidatilor dupa sustinerea probei interviu la concursul din perioada 08.01.2019 - 11.01.2019, organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de executie, de consilier gradul I, perioada nedeterminata , din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba, Biroul Economic.

[2019-01-11]
REZULTATELE
solutionarii contestatiei cu privire la selectia dosarului candidatului inscris la concursul organizat in perioada 14.01.2019.-17.01.2019 pentru ocuparea postului vacant de executie de asistent registrator principal gradul I, cu incadrare pe perioada determinata

[2019-01-10]
C E N T R A L I Z A T O R
cu punctajul acordat candidatilor dupa sustinerea probei scrise la concursul din data 08.01.2019, organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de executie, respectiv, consilier gradul I, perioada nedeterminata , din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba,Biroul Economic.

[2019-01-09]
LISTA
cuprinzand candidatii admisi sa participe la concursul din perioada 14.01.2019-17.01.2019 organizat de OCPI Alba, cu acordul ANCPI, pentru ocuparea postului contractual vacant de executie, de asistent registrator principal gradul I, cu incadrare pe perioada determinata.

[2019-01-08]
LISTA
cuprinzand candidatii admisi sa participe la concursul din perioada 08.01.2019-11.01.2019 organizat de OCPI ALBA, cu acordul ANCPI, pentru ocuparea postului contractual vacant de executie, de consilier gradul I, cu incadrare pe perioada nedeterminata.

[2018-12-21]
ANUNT
OCPI Alba organizeaza concurs in perioada 14.01.2019-17.01.2019 pentru ocuparea postului contractual vacant de executie , cu incadrare pe perioada deteminata de 36 luni, alocat pentru implementarea Programului national de cadastru si carte funciara dupa cum urmeaza: BIROU INREGISTRARE SISTEMATICA - PNCCF - 1 post asistent registrator principal gradul I

[2018-12-12]
ANUNT
OCPI Alba organizeaza concurs in perioada 08.01.2019 - 11.01.2019 pentru ocuparea postului contractual vacant de executie , cu incadrare pe perioada nedeteminata dupa cum urmeaza: BIROU ECONOMIC - INCADRARE PERIOADA NEDETERMINATA - 1 post consilier gradul I

[2018-12-06]
ANUNT privind
rezultatele examenului de autorizare pentru persoanele fizice din data de 31.10.2018

[2018-11-01]
ANUNT privind
privind examenul de autorizare din data de 31.10.2018

[2018-10-16]
LISTA
cuprinzand candidatii admisi/respinsi sa participe la examenul de autorizare din data de 31.10.2018

[2018-10-16]
ANUNT privind CENTRALIZATORUL NOMINAL cu punctajul final la concursul din perioada 18.07.2018 - 24.07.2018

[2018-07-26]
ANUNT privind CENTRALIZATORUL cu punctajul acordat candidatiilor dupa sustinerea probei interviu la concursul din perioada 18.07.2018 - 24.07.2018

[2018-07-24]
ANUNT privind CENTRALIZATORUL cu punctajul acordat candidatiilor dupa sustinerea probei scrise la concursul din data 18.07.2018

[2018-07-19]
ANUNT: Avand in vedere anuntul cu nr. 5146/21.06.2018 si 5147/21.06.2018 cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi vacante de asistent registrator principal gradul I perioada nedeterminata, asistent registrator principal gradul II si referent trapta I perioada determinata - PNCCF si a nr. mare de candidati, concursul nu se mai poate sustine la adrea anuntata initial.

Astfel, proba scrisa a concursului din data de 18.07.2018 va avea loc la UNIVERSITATEA 1 Decembrie 1918, din Alba Iulia, Amfiteatrul A2, de la ora 10.00

[2018-07-17]
ANUNT privind rezultatul contestatiei din data de 16.07.2018, pentru ocuparea postului contractual vacant de executie, de asistent registrator principal gradul I, cu incadrare pe perioada nedeterminata, din perioada 18.07.2018 - 24.07.2018

[2018-07-17]
ANUNT privind LISTA cuprinzand candidatii admisi sa participe la concursul din perioada 18.07.2018 - 24.07.2018, organizat de OCPI Alba, cu acordul ANCPI, pentru ocuparea postului contractual vacant de executie, de asistent registrator principal gradul I, cu incadrare pe perioada nedeterminata.

[2018-07-13]
ANUNT privind LISTA cuprinzand candidatii admisi sa participe la concursul din perioada 18.07.2018 - 24.07.2018, organizat de OCPI Alba, cu acordul ANCPI, pentru ocuparea postului contractual vacant, de asistent registrator principal gradul II, referent treapta I, alocat pentru implementare PNCCF, pe perioada determinata 36 luni.

[2018-07-13]
ANUNT - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ALBA organizeaza concurs in perioada 18.07.2018 - 24.07.2018 pentru ocuparea postului contractual vacant, cu incadrare pe perioada determinata de 36 luni, alocate pentru implementarea Programului National de Cadastru si Carte Funciara, dupa cum urmeaza - 1 post asistent registrator principal gradul II, 1 post referent trapta I

[2018-06-26]
ANUNT - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ALBA organizeaza concurs in perioada 18.07.2018 - 24.07.2018 pentru ocuparea postului contractual vacant, cu incadrare pe perioada nedeterminata dupa cum urmeaza - 1 post asistent registrator principal gradul I

[2018-06-26]
ANUNT privind CENTRALIZATORUL NOMINAL cu punctajul final la examenul de promovare din data de 12.06.2018 - Compartimentul Interogare Baze de Date

[2018-06-12]
ANUNT privind CENTRALIZATORUL NOMINAL cu punctajul final la examenul de promovare din data de 12.06.2018 - Serviciul Cadastru

[2018-06-12]
ANUNT responsabil cu protectia datelor cu caracter personal

[2018-05-24]
LISTA cuprinzand salariatii admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara din cadrul compartimentelor functionale ale Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobilara ALBA

[2018-05-23]
ANUNT privind examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara organizat de OCPI ALBA in data de 12.06.2018

[2018-05-18]

Untitled Document

 
ANUNT privind CENTRALIZATORUL NOMINAL cu punctajul final la examenul de promovare din data de 28.03.2018

[2018-03-28]

Untitled Document

 
ANUNT privind salariatii admisi la examenul de promovare a personalului contractual prin trasformarea posturilor in gradul/treapta profesionala imediat superioara din data de 28.03.2018

[2018-03-20]

Untitled Document

 
ANUNT privind examenul de promovare a personalului contractual prin trasformarea posturilor in gradul/treapta profesionala imediat superioara din data de 28.03.2018

[2018-03-13]
Va aducem la cunostinta faptul ca incepand cu data de 05.03.2018 programul de lucru al O.C.P.I. Alba se desfasoara astfel:

LUNI, MARTI, MIERCURI si JOI - intre orele 08:00 - 16:30

VINERI - intre orele 08:00 - 14:00

[2018-03-01]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul final la examenul de promovare intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior din data de 22.11.2017

[2017-11-23]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul final la examenul de promovare din data de 22.11.2017

[2017-11-23]

Untitled Document

 
Pentru finalizarea cadastrului sistematic pe UAT Vintu de Jos va informam ca se prelungeste perioada de sistare a inregistrarilor pe UAT Vintu de Jos, la BCPI ALBA IULIA, pina la data de 17.11.2017

[2017-11-13]

Untitled Document

 
Lista cu personalul din cadrul Biroului Inregistrare Sistematica, care sunt admisi sa participe la examenul de promovare, prin transformarea posturilor in treapta imediat superioara.

[2017-11-10]

Untitled Document

 
Lista cu personalul din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliara, care sunt admisi sa participe la examenul de promovare, prin transformarea posturilor in treapta imediat superioara.

[2017-11-10]

Untitled Document

 
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba organizeaza in data de 22.11.2017 EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN TRANSFORMAREA POSTURILOR IN GRADUL/ TREAPTA PROFESIONALA IMEDIAT SUPERIOARA

[2017-11-07]

Untitled Document

 
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba organizeaza in data de 22.11.2017 EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN TRANSFORMAREA POSTURILOR IN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR/PROMOVAREA INTR-O FUNCTIE PENTRU CARE ESTE PREVAZUT UN NIVEL DE STUDII SUPERIOR

[2017-11-07]

Untitled Document

 
INFORMARE
petru toate persoanele fizice si juridice interesate

[2017-11-02]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR
cu rezultatele finale ale examenului de autorizare pentru persoanele fizice din data de 17.10.2017 - 18.10.2017, in urma solutionarii contestatiilor

[2017-10-30]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR
cu nota finala, proba practica, in urma solutionarii contestatiei la examenul de autorizare a persoanelor fizice in categoria de lucrari B din data de 18.10.2017, organizat de OCPI ALBA

[2017-10-30]

Untitled Document

 
LISTA
cu rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice din data de 17.10.2017 - 18.10.2017_ afisat 19.10.2017, ora 11:00

[2017-10-19]

Untitled Document

 
LISTA
cu rezultatele probei scrise la examenul de autorizare pentru persoanele fizice din data de 17.10.2017

[2017-10-17]

Untitled Document

 
LISTA
cuprinzând candidaţii admişi/respinşi să participe la examenul de autorizare în categoria de lucrări B, C şi E din data de 17.10.2017 - 18.10.2017

[2017-10-10]

Untitled Document

 
ANUNT
OCPI Alba organizeaza examen pentru autorizare in categoriile B, C si E in perioada 17-18.10.2017

[2017-09-25]

Untitled Document

 
IN ATENTIA PERSOANELOR FIZICE AUTORIZATE
In data de joi 21.09.2017, orele 10.00, in cadrul OCPI ALBA, Camera 410 va avea loc sedinta de lucru.

[2017-09-19]

Untitled Document

 
Avand in vedere realizarea cadastrului sistematic pe UAT Vintu de Jos , va informam ca in perioada 10.08.2017-31.08.2017 nu se inregistreaza nici o cerere la BCPI Alba Iulia avand ca obiect operatiuni de cadastru si carte funciara

[2017-08-09]

Untitled Document

 
LISTA
cu programul de control pentru persoanele juridice autorizate, din judetul Alba, pe anul 2017

[2017-08-01]

Untitled Document

 
REZULTATELE EXAMENULUI DE AUTORIZARE PENTRU PERSOANE FIZICE DIN DATA DE 26.07.2017 - 27.07.2017

[2017-07-28]

Untitled Document

 
LISTA
cu rezultatele probei scrise la examenul de autorizare pentru persoanele fizice categoria de lucrari B respectiv E, din data de 26.07.2017

[2017-07-26]

Untitled Document

 
Anunt privind LISTA cuprinzand candidatii admisi/respinsi sa participe la examenul de autorizare din data de 26.07.2017-27.07.2017

[2017-07-19]

Untitled Document

 
Anunt privind examenul de autorizare a persoanalor fizice din perioda 26.07.2017-27.07.2017

[2017-06-30]

Untitled Document

 
C E N T R A L I Z A T O R N O M I N A L cu punctajul final la concursul din perioada 07.03.2017 - 13.03.2017, organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de executie, respectiv consilier gradul II-achizitii publice, pe perioada determinata din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba, Biroul de Inregistrare SistematicA, PNCCF.

[2017-03-15]

Untitled Document

 
C E N T R A L I Z A T O R cu punctajul acordat candidatei dupa sustinerea probei interviu la concursul din perioada 07.03.2017 - 13.03.2017, organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de executie, respectiv consilier gradul II - achizitii publice, pe perioada determinata , din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba, Biroul de Inregistrare Sistematica, PNCCF.

[2017-03-13]

Untitled Document

 
C E N T R A L I Z A T O R cu punctajul acordat candidatei dupa solutionarea contestatiilor la proba scrisa la concursul din data 07.03.2017, organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de executie, respectiv consilier gradul II- achizitii publice, pe perioada determinata , din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba, PNCCF.

[2017-03-10]

Untitled Document

 
C E N T R A L I Z A T O R cu punctajul acordat candidatilor dupa sustinerea probei scrise la concursul din data 07.03.2017, organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de executie, respectiv consilier gradul II-achizitii publice, pe perioada determinata de 36 luni, din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba, PNCCF.

[2017-03-08]

Untitled Document

 
Concursul organizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba, din data de 07.03.2017, de la orele 10,00, se va sustine la Universitatea '1 Decembrie 1918', din Alba Iulia, Palatul Apor, str. Gabriel Bethlen, nr. 5, etaj. 1, judetul Alba, Sala Senatului.

[2017-03-06]

Untitled Document

 
LISTA cuprinzand candidatii admisi sa participe la concursul din perioada 07.03.2017-13.03.2017, organizat de OCPI Alba, cu acordul ANCPI, pentru ocuparea postului contractual vacant, de consilier gradul II - achizitii publice, alocat pentru implementarea PNCCF, pe perioada determinata.

[2017-02-24]

Untitled Document

 
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ALBA organizeaza concurs in perioada 07.03.2017-13.03.2017 pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier gradul II - achizitii publice, pentru implemantarea Programului National de Cadastru si Carte Funciara, cu incadrare pe perioada determinata de 36 luni.

[2017-02-08]

Untitled Document

 
Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 28.12.2016 - Compartiment Interogare Baze de Date

[2016-12-29]

Untitled Document

 
Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 28.12.2016 - Serviciul Publicitate Imobiliară

[2016-12-29]

Untitled Document

 
Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 28.12.2016 - Serviciul Cadastru

[2016-12-29]

Untitled Document

 
LISTA cuprinzand salariatii admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul/treapta profesionala imediat superioara din cadrul compartimentelor functionale ale OCPI Alba, din data de 28.12.2016

[2016-12-16]

Untitled Document

 
Centralizator nominal cu punctajul final la concursul din perioada 05.12.2016-09.12.2016, organizat pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de executie, respectiv asistent registrator treapta II, pe perioada determinata de 36 luni din cadrul OCPI Alba, PNCCF si referent treapta IA, pe perioada nedeterminata, din cadrul OCPI Alba, Serviciul Publicitate Imobiliara - BCPI Sebes

[2016-12-13]

Untitled Document

 
Centralizator nominal cu punctajul final la concursul din perioada 05.12.2016-09.12.2016, organizat pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de executie, respectiv consilier cadastru gradul I si consilier cadastru gradul II pe perioada nedeterminata din cadrul OCPI Alba, Serviciul Cadastru.

[2016-12-13]

Untitled Document

 
OCPI Alba organizeaza in data de 28.12.2016 examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul/treapta imediat superioara

[2016-12-09]

Untitled Document

 
Centralizator nominal cu punctajul acordat candidatilor dupa solutionarea probei interviu la concursul din perioada 05.12.2016 - 09.12.2016

[2016-12-09]

Untitled Document

 
Centralizator nominal cu punctajul acordat candidatilor dupa solutionarea contestatiilor la proba scrisa la concursul din data 05.12.2016

[2016-12-08]

Untitled Document

 
Centralizator nominal cu punctajul acordat candidatilor dupa sustinerea probei scrise la concursul din data de 05.12.2016

[2016-12-06]

Untitled Document

 
Concursul organizat de OCPI Alba din data de 05.12.2016, de la orele 10.00, se va sustine la Universitatea "1 Decembrie 1918", din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr. 5, etaj. 1, jud. Alba, sala senatului

[2016-11-29]

Untitled Document

 
Rezultatele examenului de autorizare pentru persoanele fizice categoria de lucrari B si C din data de 16.11.2016 - 17.11.2016

[2016-11-21]

Untitled Document

 
LISTA
cuprinzand candidatii admisi sa participe la concursul organizat de OCPI ALBA din data de 05.12.2016 - 09.12.2016

[2016-11-21]

Untitled Document

 
LISTA
cu rezultatele probei scrise la examenul de autorizare pentru persoanele fizice din data de 16.11.2016

[2016-11-16]

Untitled Document

 
LISTA
cuprinzând candidaţii admişi/respinşi să participe la examenul de autorizare în categoria de lucrări B şi C din data de 16.11.2016 - 17.11.2016

[2016-11-09]

Untitled Document

 
ANUNŢ
OCPI ALBA organizeaza, in temeiul Hotaririi Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea "Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar, vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice din data de 23.03.2011 cu modificarile si completarile ulterioare" concursul din data de 05.12.2016-09.12.2016, pentru ocuparea unor posturi contractual vacante, rapartizate pe perioada nedeterminata din cadrul OCPI Alba, Serviciul Cadastru, Serviciul Publicitate Imobiliara si pentru ocuparea unor posturi contractual vacante pe perioada determinata de 36 luni din cadrul OCPI Alba, Biroul de Inregistrare Sistematica, pentru implementarea Programului National de Cadastru si Carte Funciara

[2016-11-03]

Untitled Document

 
ANUNŢ CENTRALIZATOR NOMINAL
cu punctajul final la examenul de promovare la sfarsitul perioadei de debut, respectiv cu punctajul final la examenul de promovare intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior din data de 24.10.2016

[2016-10-25]

Untitled Document

 
ANUNŢ, TEMATICĂ şi BIBLIOGRAFIE
privind examenul de autorizare a persoanelor fizice din data de 16.11.2016 - 17.11.2016

[2016-10-25]

Untitled Document

 
COMUNICAT
In atentia publicului
In perioada 19.10.2016-21.10.2016 nu se vor mai prelua cereri pentru solicitari de servicii (inclusiv extrase de carte funciara deoarece se va trece la un nou sistem electronic, E-terra 3.)

[2016-10-13]

Untitled Document

 
Anunt privind examenul de promovare a personalului contractual la sfarsitul perioadei de debut, a personalului contractual pentru care este prevazut un nivel de studii superior, prin transformarea postului

[2016-10-11]

Untitled Document

 
In atentia persoanelor autorizate care efectueaza lucrari de inregistrare sistematica

[2016-09-20]

Untitled Document

 
Model contract prestare servicii pentru Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară

[2016-09-05]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul final la examenul din data de 24.08.2016 - 30.08.2016, organizat pentru ocuparea postului vacant de execuţie de asistent registrator principal gradul II, pe perioada determinata, alocat pentru implementarea P.N.C.C.F.

[2016-09-01]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul final la concursul din data de 24.08.2016 - 30.08.2016, organizat pentru ocuparea posturilor vacante de execuţie de consilier cadastru gradul II,respectiv referent treapta II, pe perioada determinata, alocate pentru implementarea P.N.C.C.F.

[2016-09-01]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul final la examenul din data de 24.08.2016 - 30.08.2016, organizat pentru ocuparea postului vacant de conducere de şef birou gradul II, pe perioadă determinată, alocat pentru implementarea P.N.C.C.F.

[2016-09-01]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR cu punctajul final la proba interviului, la examenul din data de 30.08.2016 organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de asistent registrator principal gradul II

[2016-08-30]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR cu punctajul final la proba interviului, la concursul din data de 30.08.2016 organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de consilier cadastru gradul II, referent treapta II

[2016-08-30]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR cu punctajul final la proba interviului, la examenul din data de 30.08.2016 organizat pentru ocuparea postului vacant de conducere de sef birou gradul II

[2016-08-30]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din data de 24.08.2016 organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de consilier cadastru gradul II, referent treapta II

[2016-08-24]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR cu punctajul final la proba scrisa, la examenul din data de 24.08.2016 organizat pentru ocuparea postului vacant de conducere de sef birou gradul II

[2016-08-24]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR cu punctajul final la proba scrisa, la examenul din data de 24.08.2016 organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de asistent registrator principal gradul II

[2016-08-24]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR cu punctajul final la proba scrisa, la examenul din data de 24.08.2016 organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de consilier gradul II

[2016-08-24]

Untitled Document

 
LISTA cuprinzand candidatii admisi/respinsi la examenul organizat de OCPI ALBA, pentru ocuparea postului vacant de executie(asistent registrator principal gradul II), pe perioada determinata de 36 de luni, finantat din venituri proprii, pentru implentarea Programului National de Cadastru si Carte Funciara din data de 24.08.2016-30.08.2016

[2016-08-16]

Untitled Document

 
LISTA cuprinzand candidatii admisi/respinsi la concursul organizat de OCPI ALBA, cu acordul ANCPI pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul OCPI Alba, PNCCF, pe perioada determinata din data de 24.08.2016-30.08.2016

[2016-08-16]

Untitled Document

 
Anunt concurs posturi vacante de conducere si de executie pe perioada determinata PNCCF din perioada 24.08.2016-30.08.2016

[2016-07-29]

Untitled Document

 
Rezultatele examenului de autorizare pentru persoanele fizice categoria de lucrari B si C din data de 25.05.2016 - 26.05.2016

[2016-05-27]

Untitled Document

 
LISTA
cu rezultatele probei scrise la examenul de autorizare pentru persoanele fizice categoria de lucrari C din data de 25.05.2016

[2016-05-25]

Untitled Document

 
LISTA
cu rezultatele probei scrise la examenul de autorizare pentru persoanele fizice categoria de lucrari B din data de 25.05.2016

[2016-05-25]

Untitled Document

 
LISTA
cuprinzând candidatii admisi/respinsi sa participe la examenul de autorizare in categoria de lucrari B si C din data de 25.05.2016

[2016-05-18]

Untitled Document

 
ANUNŢ, TEMATICĂ şi BIBLIOGRAFIE
privind examenul de autorizare a persoanelor fizice din data de 25.05.2016 - 26.05.2016

[2016-05-03]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul final la concursul din data de 05.04.2016 - 11.04.2016, organizat pentru ocuparea postului vacant de executie pe perioada nedeterminata, de consilier gradul II, din cadrul Biroului Resurse Umane si Interogare Baze de Date - OCPI Alba

[2016-04-13]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul final la concursul din data de 05.04.2016 - 11.04.2016, organizat pentru ocuparea postului vacant de executie pe perioada nedeterminata, de consilier juridic gradul I, din cadrul OCPI Alba

[2016-04-13]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul final la concursul din data de 05.04.2016 - 11.04.2016, organizat pentru ocuparea postului vacant de executie pe perioada nedeterminata, de consilier cadastru gradul I, din cadrul Serviciului Cadastru - OCPI Alba

[2016-04-13]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR cu punctajul final la proba interviu, la concursul din data de 11.04.2016, organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de consilier juridic gradul I, pe perioada nedeterminata din cadrul OCPI Alba

[2016-04-11]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR cu punctajul final la proba interviu, la concursul din data de 11.04.2016, organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de consilier gradul II, pe perioada nedeterminata din cadrul Biroului Resurse Umane si Interogare Baze de Date

[2016-04-11]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR cu punctajul final la proba interviu, la concursul din data de 11.04.2016, organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de consilier cadastru gradul I, pe perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Cadastru

[2016-04-11]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR cu punctajul final la proba scrisă, în urma soluţionării contestaţiei la concursul din data de 05.04.2016, organizat pentru ocuparea postului vacant de execuţie de consilier juridic gradul I, repartizat pe perioadă nedeterminată din cadrul OCPI Alba

[2016-04-08]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din data de 05.04.2016, organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de consilier gradul II, pe perioada nedeterminata din cadrul OCPI Alba

[2016-04-06]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din data de 05.04.2016, organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de consilier juridic gradul I, pe perioada nedeterminata din cadrul OCPI Alba

[2016-04-06]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din data de 05.04.2016, organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de consilier cadastru gradul I, pe perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Cadastru

[2016-04-05]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul final la concursul din data de 22.03.2016 - 28.03.2016, organizat pentru ocuparea postului vacant de executie pe perioada determinata, de consilier gradul IA, alocat pentru implementarea PNCCF.

[2016-03-30]

Untitled Document

 
LISTA cuprinzind candidatii admisi/respinsi sa participe la concursul din data de 05.04.2016-11.04.2016 pentru ocuparea postului vacant de executie, pe perioada nedeterminata,de consilier gradul II - B.R.U.I.B.D.

[2016-03-29]

Untitled Document

 
LISTA cuprinzind candidatii admisi/respinsi sa participe la concursul din data de 05.04.2016-11.04.2016 pentru ocuparea postului vacant de executie, pe perioada nedeterminata,de consilier juridic gradul I

[2016-03-29]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul final la concursul din data de 21.03.2016 - 25.03.2016, organizat pentru ocuparea posturilor vacante de executie pe perioada determinata, de consilier cadastru debutant, alocate pentru implementarea PNCCF.

[2016-03-29]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul final la concursul din data de 21.03.2016 - 25.03.2016, organizat pentru ocuparea posturilor vacante de executie pe perioada determinata, de asistent registrator principal debutant, respectiv referent treapta I, alocate pentru implementarea PNCCF.

[2016-03-29]

Untitled Document

 
LISTA cuprinzind candidatii admisi/respinsi sa participe la concursul din data de 05.04.2016-11.04.2016 pentru ocuparea postului vacant de executie, pe perioada nedeterminata,de consilier cadastru gradul I

[2016-03-29]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR cu punctajul final la proba interviu, la concursul din data de 28.03.2016, organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de consilier gradul IA, pe perioada determinata, pentru implementarea PNCCF.

[2016-03-28]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR cu punctajul final la proba interviu, la concursul din data de 25.03.2016, organizat pentru ocuparea posturilor vacante de executie de consilieri cadastru debutanti, pe perioada determinata, pentru implementarea PNCCF.

[2016-03-25]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR cu punctajul final la proba interviu, la concursul din data de 25.03.2016, organizat pentru ocuparea posturilor vacante de executie de asistent registrator principal debutant respectiv referent treapta I, pe perioada determinata, pentru implementarea PNCCF.

[2016-03-25]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din data de 22.03.2016, organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de consilier gradul II, pe perioada determinata, pentru implementarea PNCCF, dupa solutionarea contestatiilor.

[2016-03-25]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din data de 21.03.2016, organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de asistent registrator principal debutant, pe perioada determinata, pentru implementarea PNCCF, dupa solutionarea contestatiilor.

[2016-03-23]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din data de 22.03.2016, organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de consilier gradul II, pe perioada determinata, pentru implementarea PNCCF.

[2016-03-23]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din data de 22.03.2016, organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de consilier gradul IA, pe perioada determinata, pentru implementarea PNCCF.

[2016-03-23]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din data de 21.03.2016, organizat pentru ocuparea posturilor vacante de executie de asistent registrator principal debutant, respectiv referent treapta I, pe perioada determinata, pentru PNCCF.

[2016-03-22]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din data de 21.03.2016, organizat pentru ocuparea posturilor vacante de executie de consilieri cadastru debutanti, pe perioada determinata, pentru PNCCF.

[2016-03-22]

Untitled Document

 
LISTA cuprinzind candidatii admisi/respinsi sa participe la concursul din data de 22.03.2016 - 28.03.2016 pentru implementarea P.N.C.C.F. - post consilier gradul IA

[2016-03-15]

Untitled Document

 
LISTA cuprinzind candidatii admisi/respinsi sa participe la concursul din data de 22.03.2016 - 28.03.2016 pentru implementarea P.N.C.C.F. - post consilier gradul II

[2016-03-15]

Untitled Document

 
LISTA cuprinzind candidatii admisi/respinsi sa participe la concursul din data de 21.03.2016 - 25.03.2016 pentru implementarea P.N.C.C.F. - posturi consilieri cadastru debutant

[2016-03-15]

Untitled Document

 
LISTA cuprinzind candidatii admisi/respinsi sa participe la concursul din data de 21.03.2016 - 25.03.2016 pentru implementarea P.N.C.C.F. - posturi asistent registrator principal debutant + referent treapta I

[2016-03-15]

Untitled Document

 
ANUNŢ, TEMATICĂ şi BIBLIOGRAFIE
privind concursul din data de 05.04.2016 - 11.04.2016 pentru ocuparea posturilor vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată de consilier juridic gr.I, consilier gr.II, consilier cadastru gr.I, din cadrul OCPI ALBA

[2016-03-11]

Untitled Document

 
ANUNŢ, TEMATICĂ şi BIBLIOGRAFIE
privind concursul din data de 21.03.2016 - 25.03.2016 pentru implementarea Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară din cadrul OCPI ALBA

[2016-02-26]

Untitled Document

 
ANUNŢ, TEMATICĂ şi BIBLIOGRAFIE
privind concursul din data de 22.03.2016 - 28.03.2016 pentru implementarea Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară din cadrul OCPI ALBA

[2016-02-26]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR cu punctajul final la concursul din 27.11.2015- 08.12.2015 organizat pentru ocuparea posturilor vacante de executie pe perioada determinata de consilieri cadastru alocate pentru impementarea PNCCF.

[2015-12-11]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR cu punctajul final la concursul din 27.11.2015- 08.12.2015 organizat pentru ocuparea posturilor vacante de executie pe perioada determinata de asistenti registratori alocate pentru impementarea PNCCF.

[2015-12-11]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR cu punctajul final la proba interviului, la concursul din data de 08.12.2015, organizat pentru ocuparea posturilor vacante de executie de asistenti registratori pe perioada determinata PNCCF.

[2015-12-08]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR cu punctajul final la proba interviului, la concursul din data de 08.12.2015, organizat pentru ocuparea posturilor vacante de executie de consilieri cadastru pe perioada determinata PNCCF.

[2015-12-08]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din data de 27.11.2015, organizat pentru ocuparea posturilor vacante de executie de asistenti registratori pe perioada determinata PNCCF.

[2015-12-02]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR cu punctajul final la proba scrisa, la concursul din data de 27.11.2015, organizat pentru ocuparea posturilor vacante de executie de consilieri pe perioada determinata PNCCF

[2015-12-02]

Untitled Document

 
ANUNŢ cu privire la lista candidatilor admisi/respinsi la concursul organizat de OCPI Alba pentru ocuparea posturilor vacante de executie PNCCG din data de 27.11.2015 -08.12.2015

[2015-11-23]

Untitled Document

 
ANUNŢ, TEMATICĂ şi BIBLIOGRAFIE
privind concursul PNCCF din data de 27.11.2015 - 08.12.2015 pentru ocuparea posturilor vacante de execuţie pe perioadă determinată de asistenti registratori din cadrul OCPI ALBA

[2015-11-05]

Untitled Document

 
ANUNŢ, TEMATICĂ şi BIBLIOGRAFIE
privind concursul PNCCF din data de 27.11.2015 - 08.12.2015 pentru ocuparea posturilor vacante de execuţie pe perioadă determinată de consilieri cadastru din cadrul OCPI ALBA

[2015-11-05]

Untitled Document

 
ANUNŢ - INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIŢIE DIRECTĂ Servicii de conversie a planurilor de amplasament şi delimitare din format analogic în format digital, transformarea acestora din sistem local în sitemul naţional de proiecţie Stereografic 1970 şi realizarea unei arhive digitale

[2015-10-07]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR NOMINAL
cu punctajul final la concursul din 04.06.2015 - 05.06.2015, organizat pentru ocuparea postului vacant de consilier gradul I

[2015-06-09]

Untitled Document

 
CENTRALIZATOR NOMINAL
cu punctajul obtinut la proba scrisa in urma solutionarii contestatiei nr. 4519/05.06.2015 a doamnei Codruţ Elena Iuliana, 08.06.2015

[2015-06-08]

Untitled Document

 
LISTA
cu rezultatul la interviul din data de 05.06.2015 la examenul pentru ocuparea unui post vacant, corespunzator functiei contractuale de execuţie din cadrul OCPI Alba

[2015-06-05]

Untitled Document

 
LISTA
cu rezultatele obţinute la proba scrisa în data de 04.06.2015 pentru ocuparea unui post vacant, corespunzator functiei contractuale de execuţie din cadrul OCPI Alba

[2015-06-04]

Untitled Document

 
LISTA
cuprinzând candidatii admisi sa participe la concursul organizat de OCPI Alba pentru ocuparea postului vacant de executie din data de 04.06 - 05.06.2015

[2015-05-20]

Untitled Document

 
LISTA
cu rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice din data de 12.05.2015 - 13.05.2015

[2015-05-15]

Untitled Document

 
LISTA
cu rezultatele probei scrise a examenului de autorizare pentru persoane fizice din data de 12.05.2015

[2015-05-12]

Untitled Document

 
ANUNŢ
privind concursul din data de 04.06 - 05.06.2015 pentru ocuparea unui post vacant, corespunzator functiei contractuale de executie din cadrul OCPI Alba

[2015-04-30]

Untitled Document

 
ANUNŢ, TEMATICĂ şi BIBLIOGRAFIE
privind examenul de autorizare a persoanelor fizice din data de 12.05-13.05.2015

[2015-04-23]

Untitled Document

 
ANUNŢ, TEMATICĂ şi BIBLIOGRAFIE
privind concursul din data de 04.06 - 05.06.2015 pentru ocuparea unui post vacant,corespunzator functiei contractuale de executie din cadrul OCPI ALBA

[2015-04-17]

Untitled Document

 
LISTA
cu rezultatele examenului de autorizare pentru persoanele fizice din data de 17.12.2014

[2014-12-18]

Untitled Document

 
ANUNŢ
PRIVIND EXAMENUL DE AUTORIZARE A PERSOANELOR FIZICE

[2014-12-03]

Untitled Document

 
ANUNŢ
PRIVIND REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE AUTORIZARE A PERSOANELOR FIZICE

DIN 14.05.2014 - 15.05.2014

[2014-05-22]

Untitled Document

 
ANUNŢ

privind examenul organizat de OCPI Alba în data de 29.11.2013 privind promovarea în grade/trepte profesionale imediat superioare prin transformarea postului - aprobat prin adresa ANCPI nr. 17646/15.11.2013 şi înregistrată la OCPI Alba, sub nr. 9160/15.11.2013

[2013-11-19]

Untitled Document

 
ANUNŢ
PRIVIND EXAMENUL DE AUTORIZARE A PERSOANELOR FIZICE

DIN 18.11.2013 - 19.11.2013

[2013-11-01]

Untitled Document

ANUNŢ

În atenţia persoanelor fizice autorizate

În data de 02.10.2013, ora 1000, la sediul OCPI Alba, persoanele interesate sunt invitate să participe la sedinţa de lucru având ca tema: Stabilirea unui mod de lucru cât mai corect şi mai uniform în aplicare Legii 165/2013.
ANUNŢ

În atenţia persoanelor fizice autorizate

În data de 02.10.2013, ora 10:00, la sediul OCPI Alba, persoanele interesate sunt invitate să participe la sedinţa de lucru având ca tema: Stabilirea unui mod de lucru cât mai corect şi mai uniform în aplicare Legii 165/2013.

[2013-10-01]
Untitled Document

ANUNŢ

privind actualizarea bibliografiei şi tematicii pentru examenele de autorizare în categoriile B, C şi E
ANUNŢ

privind actualizarea bibliografiei şi tematicii pentru examenele de autorizare în categoriile B, C şi E

[2013-09-18]
ANUNŢ
PRIVIND EXAMENUL DE AUTORIZARE A PERSOANELOR FIZICE

DIN 09.07.2013 - 10.07.2013

[2013-06-28]

Untitled Document

 
ANUNŢ

În atenţia persoanelor fizice autorizate din raza BCPI Câmpeni

În data de 27.03.2013 ora 12:00, sunteţi invitaţi să participaţi la întâlnirea de lucru care se va desfăşura  la sediul BCPI CÂMPENI.

[2013-03-22]

Untitled Document

 
Informare privind schimbarea destinaţiei spaţiilor de parcare

[2013-02-14]

Untitled Document

 
ANUNŢ

privind recepţia planului topografic suport al Planului Urbanistic Zonal

[2013-02-08]

Untitled Document

ANUNŢ

privind recepţia planului topografic suport al Planului Urbanistic Zonal
ANUNŢ

ÎN ATENŢIA PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE AUTORIZATE

Având în vedere adresa nr. 1227/29.01.2013 a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară aveţi obligaţia ca până la data de 13.02.2013, orele 16.00, să prezentaţi pe suport de hârtie numele prenumele dumneavoastră şi adresele de e-mail la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, Compartimentul Juridic şi Relaţii cu Publicul (RESURSE UMANE).

[2013-02-06]

Untitled Document

 
TABEL

cu rezultatele finale la examenul din data de 22.01.2013

[2013-02-01]

Untitled Document

TABEL

cu rezultatele finale la examenul din data de 22.01.2013
ORDIN

privind procedura administrativă de înscriere în cartea funciară, la cererea persoanelor interesate, a imobilului pentru care suprafaţa măsurată este mai mare cu până la 5% în extravilan sau cu până la 10% în intravilan.

[2013-01-24]

Untitled Document

ORDIN

privind procedura administrativă de înscriere în cartea funciară, la cererea persoanelor interesate, a imobilului pentru care suprafaţa măsurată este mai mare cu până la 5% în extravilan sau cu până la 10% în intravilan.
ANUNŢ

privind lista cuprinzând candidaţii admişi pentru examenul din data de 22.01.2013 autorizare în categoria de lucrări B, C, E

[2013-01-18]

Untitled Document

ANUNŢ

privind lista cuprinzând candidaţii admişi pentru examenul din data de 22.01.2013 autorizare în categoria de lucrări B.C.E.
ANUNŢ

privind examenul de autorizare a persoanelor fizice din perioada 22.01.2013 - 23.01.2013

[2013-01-11]

Untitled Document

ANUNŢ

PRIVIND EXAMENUL DE AUTORIZARE A PERSOANELOR FIZICE DIN DATA DE 22.01.2013 - 23.01.2013
ANUNŢ
referitor la verificarea persoanelor fizice/juridice autorizate in aplicatia e-Terra Autorizati

[2012-12-12]

Untitled Document

 
ANUNŢ
privind actualizarea aplicatiei Generare CP

[2012-12-03]
Untitled Document

Incepand de astazi aplicatia Generare CP isi face actualizarea dintr-o noua locatie: ftp://195.138.192.11/eterra/generare_cp/productie
Reamintesc ca aceasta modificare se face dupa pornirea aplicatiei folosind succesiunea de pasi: Optiuni->Setari>Locatie actualizare.
ANUNŢ
privind examenul organizat de OCPI Alba la data de 19.11.2012 - 20.11.2012 privind promovarea în grade/trepte profesionale imediat superioare prin transformarea postului - aprobat prin adresa ANCPI nr. 13048/22.10.12012 şi înregistrată la OCPI Alba, sub. nr.
8223/24.10.2012.

[2012-11-02]

Untitled Document

 
Anunţ
privind organizarea de către Ministerul Justiţiei a interviului pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar în specializarea „topografie, cadastru şi geodezie" de către persoanele care au fost autorizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru realizarea lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei în categoriile D, A sau B (una sau mai multe dintre aceste categorii).

[2012-11-01]

Untitled Document

 
ANUNŢ

În atenţia: Camerei Notarilor Publici Alba lulia
În atenţia: Persoanelor fizice şi juridice autorizate

Ca urmare a mutării sediului Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpeni, vă informăm că, în perioada cuprinsă între 25.10.2012 -26.10.2012, activitatea acestui birou va fi întreruptă, urmând a se relua începând cu data de 29.10.2012.

[2012-10-24]

Untitled Document

 
ANUNŢ

În atenţia persoanelor fizice autorizate

 În data de 23.10.2012 ora 14, sunteţi invitaţi să participaţi la întâlnirea de lucru care se va desfăşura  la „Universitatea 1 Decembrie 1918” Alba Iulia.


[2012-10-18]
Untitled Document

 
ANUNŢ
privind examenul organizat de OCPI Alba la data de 15.10.2012 pentru promovarea din funcţia de consilier cadastru debutant în funcţia de consilier cadastru gradul II, în cadrul Serviciului Cadastru – aprobat prin adresa ANCPI  nr. 13440/25.09.2012 şi înregistrată la OCPI Alba,  sub. nr. 7447/25.09.2012.

[2012-09-27]

Untitled Document

ANUNŢ

În atenţia persoanelor fizice autorizate 

În data de 04.07.2012 ora 14, sunteţi invitaţi să participaţi la întâlnirea de lucru care se va desfăşura  la „Universitatea 1 Decembrie 1918” Alba Iulia, sala A6.

 
LISTĂ

cuprinzând candidaţii admişi/respinşi la concursul din sursă internă din data de 26.10.2012, organizat pentru ocuparea unor posturi vacante de şef birou în cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliară la Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, Bihor, Bucureşti, Caraş Severin, Hunedoara, Mehedinţi.

 

[2012-08-27]

Untitled Document

ANUNŢ

În atenţia persoanelor fizice autorizate 

În data de 04.07.2012 ora 14, sunteţi invitaţi să participaţi la întâlnirea de lucru care se va desfăşura  la „Universitatea 1 Decembrie 1918” Alba Iulia, sala A6.

 
În data de 04.07.2012 ora 14, sunteţi invitaţi să participaţi la întâlnirea de lucru care se va desfăşura  la „Universitatea 1 Decembrie 1918” Alba Iulia, sala A6.

 

[2012-06-29]

Untitled Document

ANUNŢ

referitor la numerele noi de fax pentru BCPI-urile din judeţ.

 
ANUNŢ

referitor la numerele noi de fax pentru BCPI-urile din judeţ.

[2012-06-12]

Untitled Document

DECIZIE

privind suspendarea certificatului de autorizare nr. RO-AB-F-0041/22/10/2010 a domnului UŢIU Ioan, persoană fizică autorizată pentru o perioadă de (1) lună.

 
ANUNŢ IMPORTANT

În atenţia persoanelor fizice şi juridice autorizate

 Având în vedere acţiunea de verificare  a Registrului de evidenţă a lucrărilor realizate/refuzate şi a registrului de evidenţă a lucrărilor verificate (anexa nr. 7 la Ordinul nr. 107/2010 al Directorului General al ANCPI ), aferente trimestrului I 2012 (01.01.2012- 31.03.2012), vă rugăm ca toate persoanele fizice şi juridice autorizate, care nu au depus registrele, să vă prezentaţi cu registrele completate la secretariatul OCPI ALBA până la data de 10.05.2012.

[2012-05-04]

Untitled Document

ANUNŢ IMPORTANT

În atenţia persoanelor fizice şi juridice autorizate

 Având în vedere acţiunea de verificare  a Registrului de evidenţă a lucrărilor realizate/refuzate şi a registrului de evidenţă a lucrărilor verificate (anexa nr. 7 la Ordinul nr. 107/2010 al Directorului General al ANCPI ), aferente trimestrului I 2012 (01.01.2012- 31.03.2012), vă rugăm ca toate persoanele fizice şi juridice autorizate, care nu au depus registrele, să vă prezentaţi cu registrele completate la secretariatul OCPI ALBA până la data de 10.05.2012.
Precizări privind legea 60/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 17.04.2012, privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009, anexată în copie.

[2012-04-24]

Untitled Document

Precizări privind legea 60/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 17.04.2012, privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009, anexată în copie.

 
Decizia nr. 4/20.04.2012 a DCG privind întocmirea documentaţiei cadastrale în cazul unităţilor individuale dintr-un condominiu.

[2012-04-24]

Untitled Document

Decizia nr. 4/20.04.2012 a DCG privind întocmirea documentaţiei cadastrale în cazul unităţilor individuale dintr-un condominiu.

 
ANUNŢ
PRIVIND ACTUALIZAREA DATELOR DE CONTACT DIN EVIDENŢA ANCPI/OCPI ALBA A PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE AUTORIZATE


[2012-04-13]

Untitled Document

ANUNŢ
PRIVIND ACTUALIZAREA DATELOR DE CONTACT DIN EVIDENŢA ANCPI/OCPI ALBA A PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE AUTORIZATE


Având în vedere adresa A.N.C.P.I. cu nr. 4027 din 10.04.2012 înregistrată la  Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba cu nr. 2857 în data de 10.04.2012, prin care ni se solicită actualizarea datelor de contact (telefon/fax şi e-mail) pentru persoanele fizice/juridice autorizate vă rugăm ca până la data de 20.04.2012 să vă prezentaţi la sediul O.C.P.I. Alba din str. Septimius Severus, nr. 52,  cu datele de contact.
            Persoanele fizice/juridice autorizate care nu au adresă de e-mail vor depune până la data de 20.04.2012 la Registratura O.C.P.I. Alba o declaraţie semnată şi ştampilată din care să reiasă acest lucru, precum şi faptul că vor lua la cunoştinţă cu privire la comunicările O.C.P.I. Alba de pe site-ul sau de la sediul nostru.
            Ulterior datei de 20.04.2012 persoanele fizice/juridice autorizate care nu prezintă registrele de evidenţă al lucrărilor realizate /verificate, la solicitarea O.C.P.I. Alba, vor fi sancţionate după cum urmează:

 1. Dacă fapta constituie prima abatere disciplinară se sancţionează cu avertisment potrivit Art.41 din Regulament
 2. Dacă  fapta constituie a două abatere disciplinară se sancţionează cu amendă de 500 lei potrivit Art.42, aliniat (2) din Regulament
 3. Dacă fapta constituie a treia abatere disciplinară se sancţionează cu amendă de 100 lei potrivit Art.42, aliniat (2) din Regulament
 4. În caz de neplată a amenzii certificatul de autorizare se suspendă pe perioada de 1 lună, potrivit  Art.45, aliniat (1), litera d din Regulament

Pentru perioada supusă controlului persoanele autorizate care nu au realizat lucrări, vor depune, o declaraţie în acest sens la oficiul teritorial.
            Documentaţia supusă recepţiei oficiului teritorial va avea toate filele numerotate, iar acestea vor conţine semnătura şi ştampila persoanei fizice/juridice autorizate, conform prevederilor art. 2, alin (1) din Regulament, care menţionează că: “realizarea lucrărilor de specialitate cuprinde executarea operaţiunilor de teren şi de birou, întocmirea documentelor tehnice care compun lucrarea, asumarea responsabilităţii corectitudinii datelor şi a documentelor grafice şi textuale prin semnătură şi ştampilă”. 
ANUNŢ
PRIVIND EXAMENUL DE AUTORIZARE A PERSOANELOR FIZICE

În conformitate cu prevederile art.3 din Ordinul nr. 107/29.03.2010 al Directorului General al ANCPI privind aprobarea „Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice, ale unui alt stat membru al UE sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României" , Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba organizează examen pentru autorizare în categoriile B şi C în data de 12.03.2012 ora 10 proba scrisă şi în data de13.03.2012 ora 10 proba practică

[2012-02-24]

Untitled Document

ANUNŢ
PRIVIND EXAMENUL DE AUTORIZARE A PERSOANELOR FIZICE

În conformitate cu prevederile art.3 din Ordinul nr. 107/29.03.2010 al Directorului General al ANCPI privind aprobarea „Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice, ale unui alt stat membru al UE sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României" , Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba organizează examen pentru autorizare în categoriile B şi C în data de 12.03.2012 ora 10 proba scrisă şi în data de13.03.2012 ora 10 proba practică.
Dosarele pentru înscriere vor fi depuse la O.C.P.I. Alba - secretarul Comisiei de autorizare, până la data de 05.03.2012, orele 16.
Conţinutul dosarului de autorizare în conformitate cu prevederile art.6 din Ordinul 107/2010 este:

 1. cerere-tip pentru autorizare, conform anexei nr. 2;
 2. curriculum vitae, conform anexei nr. 3;
 3. listă a lucrărilor de specialitate realizate şi a celor la care a participat, specificând: denumirea lucrării, zona în care aceasta este amplasată, perioada de execuţie, suprafaţa aproximativă a lucrării, tipul lucrării;
 4. diplome de studii, titluri ştiinţifice, cursuri de pregătire şi perfecţionare;
 5. documente de atestare a experienţei profesionale, cum ar fi: carnet de muncă actualizat, vizat pentru conformitate, adeverinţe, astfel încât să poată fi făcută echivalarea cu categoriile de autorizare prevăzute la art. 4;
 6. certificat de cazier judiciar;
 7.  certificat de cazier fiscal;
 8. chitanţă pentru plata taxei de autorizare - 400 lei, în copie;
  9.copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea de identitate, după caz.
  Menţiuni :   1 Proba scrisă -probă test grilă
           2.Proba practică care constă în:
  - Retrointersecţie-pentru categoria B-calcule clasice privind acordul de
  orientare şi orientărilor pe laturi, a coordonatelor relative şi absolute
  - Drumuire -pentru categoria C, calcule clasice privind calculul orientărilor,
  corecţiilor şi compensărilor pe orientare şi calculul coordonatelor pe punctele de drumuire
  - Calculul suprafeţelor pentru un bun imobil stabilit de comisie
  - Întocmirea fişierului CP pentru bunul imobil stabilit de comisie

Presedintele comisiei autorizare
Cornelia BABA

 

Modele de cerere pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice

Bibliografia si Tematica pentru examinarea persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei categoria A

Bibliografia si Tematica pentru examinarea persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei - categoria B

Bibliografia si Tematica pentru examinarea persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei - categoria C

Bibliografia si Tematica pentru examinarea persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei - categoria D

Bibliografia si Tematica pentru examinarea persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei - categoria E


 
ANUNŢ IMPORTANT

În atenţia persoanelor fizice şi juridice autorizate 

Având în vedere acţiunea de verificare  a Registrului de evidenţă a lucrărilor realizate/refuzate şi a registrului de evidenţă a lucrărilor verificate (anexa nr. 7 la Ordinul nr. 107/2010 al Directorului General al ANCPI ), aferente trimestrului IV 2011 (01.10.2011- 31.12.2011), vă rugăm ca toate persoanele fizice şi juridice autorizate, care nu au depus registrele, să vă prezentaţi cu registrele completate la secretariatul OCPI ALBA până la data de 13.02.2012.

 

[2012-02-06]

Untitled Document

ANUNŢ

În atenţia persoanelor fizice autorizate 

În data de 10.11.2011 ora 1400, sunteţi invitaţi să participaţi la întâlnirea de lucru care se va desfăşura  la „Universitatea 1 Decembrie 1918” Alba Iulia.
ANUNŢ

În atenţia persoanelor fizice autorizate

În data de 08.02.2012 ora 1400, sunteţi invitaţi să participaţi la întâlnirea de lucru care se va desfăşura  la „Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia”, sala A9, cu tematica “Modul de întocmire a lucrărilor de măsurători terestre şi conţinutul fişierului cp conform ultimei versiuni”.

[2012-02-02]

Untitled Document

ANUNŢ IMPORTANT
În atenţia persoanelor fizice şi juridice autorizate

Având în vedere acţiunea de verificare  a Registrului de evidenţă a lucrărilor realizate/refuzate şi a registrului de evidenţă a lucrărilor verificate (anexa nr. 7 la Ordinul nr. 107/2010 al Directorului General al ANCPI ), aferente trimestrului III 2011 (01.07.2011- 30.09.2011), vă rugăm ca toate persoanele fizice şi juridice autorizate să vă prezentaţi cu registrele completate la secretariatul OCPI ALBA până la data de 21.10.2011.
ANUNŢ IMPORTANT

În atenţia persoanelor fizice şi juridice autorizate

Începând cu data de 06.02.2012, înregistrarea lucrărilor de specialitate se va efectua numai dacă conţine fişierul cp, în ultima versiune a aplicaţiei Generare CP( versiunea 2.78.11 ).

Ultima versiune a aplicaţiei Generare CP (versiunea 2.78.11) o puteţi descărca de pe site-ul www.ancpi.ro, la secţiunea „Download”.

[2012-02-01]

Untitled Document

ANUNŢ

Asociaţia Profesională a Experţilor Topografi din România în colaborare cu Uniunea Naţională a Judecătorilor din România, organizează Conferinţa zonală "JUDECĂTOR-EXPERT JUDICIAR TOPOGRAF" în cadrul căreia se va desfăşura timp de 12 ore un curs de pregătire profesională a experţilor judiciari de specialitate topografie, geodezie şi cadastru, avocaţi, judecători şi procurori.
Precizări referitoare la Regulamentul privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specializarea topografie, cadastru şi geodezie, aprobat prin Ordinul Ministrului Justiţiei şi al Directorului General al ANCPI, nr. 1882/C/2011 şi respectiv nr. 1044364/2011, a prevederilor art. 7, 8 şi 9.

[2011-11-23]

Untitled Document

ANUNŢ

privind concursul pentru ocuparea unor posturi vacante pe perioadă determinată organizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba
ANUNŢ

În atenţia persoanelor fizice autorizate 

În data de 10.11.2011 ora 1400, sunteţi invitaţi să participaţi la întâlnirea de lucru care se va desfăşura  la „Universitatea 1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

[2011-11-03]

Untitled Document

ANUNŢ

privind concursul pentru ocuparea unor posturi vacante pe perioadă determinată organizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba
ANUNŢ IMPORTANT
În atenţia persoanelor fizice şi juridice autorizate

Având în vedere acţiunea de verificare  a Registrului de evidenţă a lucrărilor realizate/refuzate şi a registrului de evidenţă a lucrărilor verificate (anexa nr. 7 la Ordinul nr. 107/2010 al Directorului General al ANCPI ), aferente trimestrului III 2011 (01.07.2011- 30.09.2011), vă rugăm ca toate persoanele fizice şi juridice autorizate să vă prezentaţi cu registrele completate la secretariatul OCPI ALBA până la data de 21.10.2011.

[2011-10-19]

Untitled Document

 
Asociaţia Profesională a Experţilor Topografi din România în colaborare cu Uniunea Naţională a Judecătorilor din România, organizează Conferinţa zonală "JUDECĂTOR-EXPERT JUDICIAR TOPOGRAF" în cadrul căreia se va desfăşura timp de 12 ore un curs de pregătire profesională a experţilor judiciari de specialitate topografie, geodezie şi cadastru, avocaţi, judecători şi procurori.

[2011-09-22]
ANUNŢ

privind concursul pentru ocuparea unor posturi vacante pe perioadă determinată organizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

[2011-09-16]
ANUNŢ

În atenţia persoanelor fizice autorizate

În data de 30.06.2011 ora 1300, sunteţi invitaţi să participaţi la întâlnirea de lucru care se va desfăşura  la „Universitatea 1 Decembrie 1918” Alba Iulia, sala A6, cu tematica “Modificări aduse la ordinele 634/2006, 633/2006 prin ordinele 785/2011 şi 784/2011 ale Directorului General al ANCPI” .

[2011-06-28]

Untitled Document

ANUNŢ

În atenţia persoanelor fizice autorizate

În data de 30.06.2011 ora 1300, sunteţi invitaţi să participaţi la întâlnirea de lucru care se va desfăşura  la „Universitatea 1 Decembrie 1918” Alba Iulia, sala A6, cu tematica “Modificări aduse la ordinele 634/2006, 633/2006 prin ordinele 785/2011 şi 784/2011 ale Directorului General al ANCPI” .
Manual de utilizare pentru aplicaţia de validare a arterelor şi numerelor administrative

[2011-05-30]

Untitled Document


Tabel cu rezultatele finale la concursul de autorizare din data de 05.05.2011 la categoriile B si C

[2011-05-16]

Untitled Document

 
goala

[2011-05-16]
Untitled Document

ANUNŢ
PRIVIND EXAMENUL DE AUTORIZARE A PERSOANELOR FIZICE

În conformitate cu prevederile art.3 din Ordinul nr. 107/29.03.2010 al Directorului General al ANCPI privind aprobarea „Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice, ale unui alt stat membru al UE sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României" , Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba organizează examen pentru autorizare în categoriile B şi C în data de 05 mai 2011 ora 10 proba scrisă şi în data de 06 mai 2011 ora 10 proba practică.
Dosarele pentru înscriere vor fi depuse la O.C.P.I. Alba - secretarul Comisiei de autorizare, până la data de 29 aprilie 2011, orele 14.
Conţinutul dosarului de autorizare în conformitate cu prevederile art.6 din Ordinul 107/2010 este:

 1. cerere-tip pentru autorizare, conform anexei nr. 2;
 2. curriculum vitae, conform anexei nr. 3;
 3. listă a lucrărilor de specialitate realizate şi a celor la care a participat, specificând: denumirea lucrării, zona în care aceasta este amplasată, perioada de execuţie, suprafaţa aproximativă a lucrării, tipul lucrării;
 4. diplome de studii, titluri ştiinţifice, cursuri de pregătire şi perfecţionare;
 5. documente de atestare a experienţei profesionale, cum ar fi: carnet de muncă actualizat, vizat pentru conformitate, adeverinţe, astfel încât să poată fi făcută echivalarea cu categoriile de autorizare prevăzute la art. 4;
 6. certificat de cazier judiciar;
 7.  certificat de cazier fiscal;

h) chitanţă pentru plata taxei de autorizare - 400 lei, în copie;
i)  copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea de identitate, după caz.
Menţiuni :   1 Proba scrisă -probă test grilă
         2.Proba practică care constă în:
- Retrointersecţie-pentru categoria B-calcule clasice privind acordul de
orientare şi orientărilor pe laturi, a coordonatelor relative şi absolute
- Drumuire -pentru categoria C, calcule clasice privind calculul orientărilor,
corecţiilor şi compensărilor pe orientare şi calculul coordonatelor pe punctele de drumuire
- Calculul suprafeţelor pentru un bun imobil stabilit de comisie
- Întocmirea fişierului CP pentru bunul imobil stabilit de comisie

Presedintele comisiei autorizare
Cornelia BABA

 

Modele de cerere pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice

Bibliografia si Tematica pentru examinarea persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei categoria A

Bibliografia si Tematica pentru examinarea persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei - categoria B

Bibliografia si Tematica pentru examinarea persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei - categoria C

Bibliografia si Tematica pentru examinarea persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei - categoria D

Bibliografia si Tematica pentru examinarea persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei - categoria E


 
Anunţ
privind examenul de autorizare a persoanelor fizice

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba organizează examen pentru autorizare în categoriile B şi C în data de 05 mai 2011 ora 10 proba scrisă şi în data de 06 mai 2011 ora 10 proba practică.

[2011-04-14]

Untitled Document

 
În atenţia persoanelor fizice autorizate

În data de 29.03.2011 ora 1400, sunteţi invitaţi să participaţi la întâlnirea de lucru care se va desfăşura  la „Universitatea 1 Decembrie 1918” Alba Iulia, sala A7.

[2011-03-25]

Untitled Document

 
În atenţia persoanelor fizice autorizate

Începând cu data de 16.02.2011 aplicaţiile e-Terra (CAD, CF, Generare CP ) au fost actualizate la o nouă  versiune, motiv pentru care vă rugăm să folosiţi ultima versiune Generare CP. Puteţi descărca kitul de instalare şi manualele de instalare şi utilizare de la secţiunea AUTORIZAŢI de pe acest site.

[2011-02-16]

Untitled Document

 
În atenţia persoanelor fizice autorizate

Persoana autorizată este obligată să completeze toate câmpurile anexei nr. 1 prevăzută de Ord. 634/2006. Nerespectarea acestei prevederi duce la întocmirea referatului de către inspectorul de cadastru.

[2011-02-04]

Untitled Document

 
În atenţia persoanelor fizice autorizate

În data de 10.11.2010 ora 12.00, sunteţi invitaţi să participaţi la întâlnirea de lucru care se va desfăşura  la „Universitatea 1 Decembrie 1918” Alba Iulia, sala A6.

[2010-11-05]

Untitled Document

 
Rezultatele finale la concursul de autorizare a persoanelor fizice din data 07.10.2010

[2010-10-20]

Untitled Document

ANUNŢ
PRIVIND EXAMENUL DE AUTORIZARE A PERSOANELOR FIZICEÎn conformitate cu prevederile art.3 din Ordinul nr. 107/29.03.2010 al Directorului General al ANCPI privind aprobarea „Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice, ale unui alt stat membru al U E sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României" , Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba organizează examen pentru autorizare în categoriile B şi C în data de 07 octombrie 2010 ora 10 proba scrisă şi în data de 08 octombrie 2010 ora 10 proba practică.
Dosarele pentru înscriere vor fi depuse la O.C.P.I. Alba - secretarul Comisiei de autorizare, până la data de 30 septembrie 2010, orele 14.
Conţinutul dosarului de autorizare în conformitate cu prevederile art.6 din Ordinul 107/2010 este:
a) cerere-tip pentru autorizare, conform anexei nr. 2;
b) curriculum vitae, conform anexei nr. 3;
c) listă a lucrărilor de specialitate realizate şi a celor la care a participat, specificând: denumirea lucrării, zona în care aceasta este amplasată, perioada de execuţie, suprafaţa aproximativă a lucrării, tipul lucrării;
d) diplome de studii, titluri ştiinţifice, cursuri de pregătire şi perfecţionare;
e) documente de atestare a experienţei profesionale, cum ar fi: carnet de muncă actualizat, vizat pentru conformitate, adeverinţe, astfel încât să poată fi făcută echivalarea cu categoriile de autorizare prevăzute la art. 4;  
f) certificat de cazier judiciar;
g) certificat de cazier fiscal;
h) chitanţă pentru plata taxei de autorizare - 400 lei, în copie;
i)  copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea de identitate, după caz.
Menţiuni : 
1. Proba scrisă -probă test grilă

2. Proba practică care constă în:

-  Retrointersecţie-pentru categoria B-calcule clasice privind acordul de orientare şi orientărilor pe laturi, a coordonatelor relative şi absolute

-  Drumuire -pentru categoria C, calcule clasice privind calculul orientărilor, corecţiilor şi compensărilor pe orientare şi calculul coordonatelor pe punctele de drumuire

-  Calculul suprafeţelor pentru un bun imobil stabilit de comisie

-  Întocmirea fişierului CP pentru bunul imobil stabilit de comisie

Presedintele comisiei autorizare
Cornelia BABA

 

Modele de cerere pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice

Bibliografia si Tematica pentru examinarea persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei categoria A

Bibliografia si Tematica pentru examinarea persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei - categoria B

Bibliografia si Tematica pentru examinarea persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei - categoria C

Bibliografia si Tematica pentru examinarea persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei - categoria D

Bibliografia si Tematica pentru examinarea persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei - categoria E


 
ANUNŢ PRIVIND EXAMENUL DE AUTORIZARE A PERSOANELOR FIZICE
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba organizează examen pentru autorizare în categoriile B şi C în data de 07 octombrie 2010 ora 10 proba scrisă şi în data de 08 octombrie 2010 ora 10 proba practică.

[2010-09-22]

Untitled Document

ANUNŢ
PRIVIND EXAMENUL DE AUTORIZARE A PERSOANELOR FIZICEÎn conformitate cu prevederile art.3 din Ordinul nr. 107/29.03.2010 al Directorului General al ANCPI privind aprobarea „Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice, ale unui alt stat membru al U E sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României" , Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba organizează examen pentru autorizare în categoriile B şi C în data de 07 octombrie 2010 ora 10 proba scrisă şi în data de 08 octombrie 2010 ora 10 proba practică.
Dosarele pentru înscriere vor fi depuse la O.C.P.I. Alba - secretarul Comisiei de autorizare, până la data de 30 septembrie 2010, orele 14.
Conţinutul dosarului de autorizare în conformitate cu prevederile art.6 din Ordinul 107/2010 este:
a) cerere-tip pentru autorizare, conform anexei nr. 2;
b) curriculum vitae, conform anexei nr. 3;
c) listă a lucrărilor de specialitate realizate şi a celor la care a participat, specificând: denumirea lucrării, zona în care aceasta este amplasată, perioada de execuţie, suprafaţa aproximativă a lucrării, tipul lucrării;
d) diplome de studii, titluri ştiinţifice, cursuri de pregătire şi perfecţionare;
e) documente de atestare a experienţei profesionale, cum ar fi: carnet de muncă actualizat, vizat pentru conformitate, adeverinţe, astfel încât să poată fi făcută echivalarea cu categoriile de autorizare prevăzute la art. 4;  
f) certificat de cazier judiciar;
g) certificat de cazier fiscal;
h) chitanţă pentru plata taxei de autorizare - 400 lei, în copie;
i)  copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea de identitate, după caz.
Menţiuni : 
1. Proba scrisă -probă test grilă

2. Proba practică care constă în:

-  Retrointersecţie-pentru categoria B-calcule clasice privind acordul de orientare şi orientărilor pe laturi, a coordonatelor relative şi absolute

-  Drumuire -pentru categoria C, calcule clasice privind calculul orientărilor, corecţiilor şi compensărilor pe orientare şi calculul coordonatelor pe punctele de drumuire

-  Calculul suprafeţelor pentru un bun imobil stabilit de comisie

-  Întocmirea fişierului CP pentru bunul imobil stabilit de comisie

Presedintele comisiei autorizare
Cornelia BABA

 

Modele de cerere pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice

Bibliografia si Tematica pentru examinarea persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei categoria A

Bibliografia si Tematica pentru examinarea persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei - categoria B

Bibliografia si Tematica pentru examinarea persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei - categoria C

Bibliografia si Tematica pentru examinarea persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei - categoria D

Bibliografia si Tematica pentru examinarea persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei - categoria E


 
ANUNŢ în atenţia persoanelor fizice şi juridice autorizate

În data de 21.01.2010 ora 14.00,   sunteţi   invitaţi   să participaţi la întâlnirea de lucru care se va desfăşura la „Universitatea 1 Decembrie 1918" Alba lulia, sala A7.

[2010-01-21]

Untitled Document


Precizări referitoare la aplicarea prevederilor Ordinului Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 415/2009 pentru completarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006 cu completările şi modificările ulterioare

[2009-10-27]

Untitled Document

ANUNŢ

în vederea eficientizării activităţii de înregistrare a imobilelor în cadastru şi cartea funciară, pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, sediul Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sebeş se va muta în str. Surianu nr.6, Sebeş.
în aceste condiţii activitatea biroului este suspendată în zilele de 29 octombrie 2009 respectiv 30 octombrie 2009, urmând ca din data de 02 noiembrie 2009, activitatea să se desfăşoare conform programului normal de lucru.

 
Anunţ privind schimbarea locaţiei pentru Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sebeş

[2009-10-27]

Untitled Document

Vă informăm că, Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sebeş îşi schimbă locaţia la adresa din strada Şurianu, Nr. 6.
Având în vedere activităţile ocazionate cu această schimbare în data de 29.10.2009 şi 30.10.2009 biroul  va fi închis. Biroul îşi va relua activitatea Luni  02.11.2009.
Anunţ

privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de închiriere a unui imobil cu destinaţie sediu BCPI Sebeş.

[2009-10-13]

Untitled Document

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Septimius Severus, nr. 59, Jud.Alba, cod fiscal 9725118, prin prezenta aduce la cunoştinţa celor interesaţi, ofertanta cîştigătoare pentru închirierea imobilului cu destinaţie sediu BCPI Sebeş, este S.C. CENTRU DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT SEBEŞ – ALBA S.R.L.
imobil situat în oraşul Sebeş, str.Şurianu, nr. 6, judeţul Alba.

 
Referitor la promovarea integrităţii publice în cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ALBA anexăm Declaraţia de Angajament Integritate, Declaraţia de Angajament Avertizor, Declaraţia de Angajament Managementul Riscurilor şi Declaraţia de integritate în cadrul instituţiilor publice.

[2009-10-08]

Untitled Document

 
Vă informăm că prin adresa ANCPI nr. 327022/17.09.2009 a fost transmis spre Camera Deputaţilor, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 415/16.09.2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.634/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

[2009-09-28]

Untitled Document

 
În atenţia persoanelor fizice şi juridice autorizate

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba scoate la licitaţie lucrări de executare a planurilor parcelare pe 17 UAT-uri, conform documentaţiei de atribuire afişată pe site-ul www.ocpialba.ro şi pe SEAP.

[2009-09-28]

Untitled Document

 
OCPI Alba organizează şedinţă cu autorizaţii în data de 18.09.2009, ora 13:30 la  “Universitatea 1 Decembrie 1918” referitor la conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară.

[2009-09-15]
Untitled Document

 
Invitaţie de participare pentru închirierea unui sediu în BCPI Sebeş

[2009-09-03]

Untitled Document

 
În atenţia persoanelor autorizate: În data de 31.08.2009 au fost actualizate nomenclatoarele de la Generare CP.

[2009-09-02]

Untitled Document

Ca urmare a adresei nr. 324585/27.07.2009 a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti, prin care ni s-a solicitat aplicarea măsurilor necesare furnizării de informaţii de cadastru şi carte funciară în baza codului numeric personal, în cazul persoanelor fizice şi a codului unic de înregistrare, pentru persoanele juridice, la cererea instituţiilor abilitate a primi astfel de informaţii, vă comunicăm următoarele:
Începând cu data de 01.08.2009, la nivelul OCPI Alba, se vor primi doar cererile de înscriere în cartea funciară care sunt însoţite de copia actelor de identitate ale persoaneleor fizice, respectiv copia certificatului de înmatriculare ale persoanelor juridice, titulare ale drepturilor reale, urmând ca menţiunile privind codul numeric personal sau codul unic de înregistrare să se facă în sistemul informatic de lucru, e-Terra.
În acest sens, vă rugăm ca, de la data menţionată mai sus, la depunerea actelor juridice având ca obiect intabularea drepturilor reale, să ataşaţi la cererile de înscriere, copia actelor de identitate, respectiv copia certificatului de înmatriculare ale tuturor titularilor de drepturi reale, persoane fizice sau juridice.


Vă mulţumim pentru înţelegere şi colaborare.

Cu deosebită consideraţie,

Dorin RETEGAN
DIRECTOR 

Felicia MOCAN
REGISTRATOR ŞEF

 
ANUNŢ privind aplicarea măsurilor necesare furnizării de informaţii de cadastru şi carte funciară în baza codului numeric personal, în cazul persoanelor fizice şi a codului unic de înregistrare, pentru persoanele juridice, la cererea instituţiilor abilitate a primi astfel de informaţii.

[2009-07-30]
Untitled Document

Vă transmitem următoarele precizări cu privire la aplicarea:

-Ordinului nr.39/2009, al Ministrului Administraţiei şi Internelor cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului,
Geodeziei şi cartografiei;---------------------------------------------- ______________
    -       Ordinului nr. 134/2009 al Directorului General al ANCPI pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul nr.634/2006 al Directorului General al ANCPI;
    -       Ordinului nr. 133/2009 al Directorului General al ANCPI pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul nr.633/2006 al Directorului General al ANCPI.

Serviciul cadastru

 1. Tarifarea serviciului de eliberare copii după planul de amplasament şi delimitare se încadrează la pct.2.7.5 din Ordinul 39/2009, conform precizărilor transmise prin adresa ANCPI nr.320127/27.04.2009.
 2. Pentru terenurile situate în extravilanul zonelor necooperativizate nu se vor solicita planuri parcelare la recepţia documentaţiilor cadastrale.
 3. Pentru terenurile agricole situate în extravilan şi introduse prin PUG în intravilan se vor solicita planuri parcelare la recepţia documentaţiilor cadastrale, dacă aceste terenuri au făcut obiectul legilor fondului funciar.
 4. Apreciem că dacă o persoana autorizată face dovada motivat că nu poate răspunde convocării oficiului teritorial, nu se vor aplica sancţiuni conform Ordinului nr. 134/2009, indiferent de numărul de convocări.
 5. Eliberarea duplicatului după titlul de proprietate nu se tarifează.
 6. Termenul pentru eliberarea duplicatelor este termenul general în care instituţiile publice răspund solicitărilor, respectiv în cel mult 30 de zile. Cererea privind eliberarea duplicatului se înregistrează în registrul de corespondenţă.
 7. Referitor la tipurile de lucrări pentru care se solicită aviz de începere lucrare, se vor avea în vedere precizările de la serviciul prevăzut la codul 1.1.1, transmise prin adresa ANCPI nr.320127/27.04.2009.
 8. Furnizarea coordonatelor punctelor de detaliu şi de ridicare se va încadra la codul 1.2.6., inclusiv furnizarea descrierilor aferente, acolo unde acestea există în arhivă şi sunt actualizate, cu excepţia situaţiilor prevăzute în nota 1 din Anexa 1 la Ordinul 39/2009.
 9. Furnizarea de copii după planuri şi hărţi se încadrează la pct.1.2.7 din Ordinul 39/2009, conform precizărilor transmise prin adresa ANCPI nr.320127/27.04.2009.
 10. Furnizarea de copii după registrele cadastrale sau a altor înscrisuri existente în arhiva OCPI se încadrează la pct.2.7.5 din Ordinul 39/2009, conform precizărilor transmise prin adresa ANCPI nr.320127/27.04.2009.
 11. Solicitările privind serviciile prevăzute la capitolul 1 din Anexa 1 la Ordinul 39/2009 se înregistrează în RGI, după completarea RGI cu persoanele responsabile de soluţionarea serviciilor menţionate la codul 1.

Serviciul 2.1.1.
Recepţie şi înfiinţare carte funciară

Potrivit notei 3 din Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 39/2009, în cazul actelor juridice încheiate anterior datei de. 16.04.2009, reprezentând data intrării în vigoare a Ordinului nr. 39/2009, recepţia documentaţiei cadastrale şi înfiinţarea cărţii funciare se tarifează cu 120 lei, data de 04.01.2008 nemaiavând relevanţă odată cu abrogarea Ordinul nr. 371/2007.
În cazul actelor juridice încheiate ulterior datei de 16.04.2009 recepţia documentaţiei cadastrale se tarifează cu 60 lei la care se adaugă tariful aferent serviciului 2.3.1 sau 2.3.2. , după caz.

Serviciul 2.1.3. înfiinţare carte funciară

Sunt valabile aceleaşi precizări ca mai sus.

Serviciul 2.7.6.
Certificat privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului

Persoanele care solicită informaţiile menţionate la serviciul amintit mai sus şi care au obligaţia de a achita tariful legal de 100 lei, trebuie să facă dovada faptului că au abilitarea de a obţine certificatul privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului. Dintre persoanele abilitate să solicite prestarea serviciului de la pct. 2.7.6., cu achitarea tarifului legal, enumerăm cu titlu exemplificativ: executorii bancari, executorii judecătoreşti, lichidatorii judiciari. Pentru certificatul ce se eliberează la cererea persoanelor abilitate prin legi speciale să solicite aceste informaţii se va întocmi de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară un formular tip.

În situaţia în care în actele de proprietate nu este menţionat CNP-ul persoanei fizice astfel încât nu se poate stabili cu certitudine identitatea dintre persoana căutată de solicitant şi cea aflată în urma consultării arhivei, se va comunica petentului numele persoanei fizice identificate cu precizarea că nu poate fi confirmată identitatea din cauza insuficienţei datelor.

Serviciul 2.3.1. şi 2.3.2.

 1. Drept de proprietate sau dezmembrăminte în favoarea persoanelor juridice
 2. Drept de proprietate sau dezmembrăminte în favoarea persoanelor fizice şi a cultelor religioase recunoscute în condiţiile legii

În cazul în care se solicită înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate dobândit în baza unui act notarial ce a avut la bază un certificat de sarcini şi o documentaţie cadastrală recepţionată, tariful se va calcula astfel:

 1. dacă actul este încheiat după data de 16.04.2009 tariful este cel prevăzut la pct. 2.3.1. sau 2.3.2. care include şi tariful pentru înfiinţarea cărţii funciare, conform notei 3 a Anexei nr. 1 din Ordinul nr. 39/2009
 2. dacă actul a fost încheiat înainte de data de 16.04.2009 tariful va fi de 60 lei, care presupune înfiinţarea cărţii funciare şi înscrierea dreptului de proprietate.

Cu privire la Ordinul nr. 133/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006:

1.  Abrogarea art. 3 alin. (1) din Regulamentul de organizare si funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului general al
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliara nr. 633/2006, se impune ca urmare a faptului că procedura de înscriere e mai bine reglementată de dispoziţiile art.
113 alin. (3) potrivit căruia: "în localităţile cu regim de transcripţiuni şi inscripţiuni, până la deschiderea cărţilor funciare, privilegiile, ipotecile legale, sechestrul, urmărirea
imobilului, a fructelor şi a veniturilor sale, punerea în mişcare a acţiunii penale precum şi acţiunile pentru apărarea drepturilor reale, vor continua să fie înscrise în vechile registre
de publicitate imobiliară, potrivit Codului civil şi Codului de procedură civilă."

2.      Potrivit art. 19 alin. (4) din Regulamentul de organizare si funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului general al
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliara nr. 633/2006, astfel cum a fost modificat prin pct. 7 al Ordinului nr. 133/2009 : "Referentul, la cerere, va putea elibera
copii certificate ale actelor din arhiva biroului teritorial, cu plata tarifelor în vigoare, care vor avea menţiunea «conform cu exemplarul aflat în arhiva». în cuprinsul copiilor se vor
masca datele cu caracter personal, potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Datele cu caracter personal nu vor fi mascate în situaţia în care copiile sunt solicitate de persoanele interesate, potrivit
menţiunilor din cartea funciara, sau de instituţiile abilitate să solicite aceste copii, potrivit legii." Din analiza textului menţionat rezultă împrejurarea că orice persoană poate solicita, cu plata tarifelor în vigoare, copii certificate ale actelor din arhiva biroului teritorial, cu următoarele precizări:

 1. pentru terţe persoane, în cuprinsul copiilor ce se vor elibera de biroul de cadastru şi publicitate imobiliară se vor masca datele cu caracter personal, potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. pentru persoanele interesate, potrivit menţiunilor din cartea funciara, sau pentru instituţiile abilitate să solicite aceste copii, potrivit legii, datele cu caracter personal nu vor fi mascate. Dovada abilitării de a obţine informaţiile menţionate se va face de către reprezentanţii instituţiilor solicitante, atunci când este cazul, prin indicarea actelor normative cu caracter special care conferă acestor instituţii calitatea de a solicita copii certificate.

Problemele ridicate cu privire la modalitatea de tarifare vor fi soluţionate şi explicate prin Metodologia de aplicare a tarifelor prevăzute de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, aflată în curs de elaborare la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
În atenţia persoanelor juridice autorizate: Conform Ordinului 538/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot să realizeze lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, art. 34 certificatul de autorizare al persoanelor juridice este valabil pe o perioadă de 5 ani. Prelungirea valabilităţii, retragerea sau anularea acestuia, precum şi extinderea sau restrângerea categoriilor de lucrări se efectuează conform prevederilor prezentului regulament.

[2009-07-24]
Untitled Document

Vă transmitem următoarele precizări cu privire la aplicarea:

-Ordinului nr.39/2009, al Ministrului Administraţiei şi Internelor cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului,
Geodeziei şi cartografiei;---------------------------------------------- ______________
    -       Ordinului nr. 134/2009 al Directorului General al ANCPI pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul nr.634/2006 al Directorului General al ANCPI;
    -       Ordinului nr. 133/2009 al Directorului General al ANCPI pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul nr.633/2006 al Directorului General al ANCPI.

Serviciul cadastru

 1. Tarifarea serviciului de eliberare copii după planul de amplasament şi delimitare se încadrează la pct.2.7.5 din Ordinul 39/2009, conform precizărilor transmise prin adresa ANCPI nr.320127/27.04.2009.
 2. Pentru terenurile situate în extravilanul zonelor necooperativizate nu se vor solicita planuri parcelare la recepţia documentaţiilor cadastrale.
 3. Pentru terenurile agricole situate în extravilan şi introduse prin PUG în intravilan se vor solicita planuri parcelare la recepţia documentaţiilor cadastrale, dacă aceste terenuri au făcut obiectul legilor fondului funciar.
 4. Apreciem că dacă o persoana autorizată face dovada motivat că nu poate răspunde convocării oficiului teritorial, nu se vor aplica sancţiuni conform Ordinului nr. 134/2009, indiferent de numărul de convocări.
 5. Eliberarea duplicatului după titlul de proprietate nu se tarifează.
 6. Termenul pentru eliberarea duplicatelor este termenul general în care instituţiile publice răspund solicitărilor, respectiv în cel mult 30 de zile. Cererea privind eliberarea duplicatului se înregistrează în registrul de corespondenţă.
 7. Referitor la tipurile de lucrări pentru care se solicită aviz de începere lucrare, se vor avea în vedere precizările de la serviciul prevăzut la codul 1.1.1, transmise prin adresa ANCPI nr.320127/27.04.2009.
 8. Furnizarea coordonatelor punctelor de detaliu şi de ridicare se va încadra la codul 1.2.6., inclusiv furnizarea descrierilor aferente, acolo unde acestea există în arhivă şi sunt actualizate, cu excepţia situaţiilor prevăzute în nota 1 din Anexa 1 la Ordinul 39/2009.
 9. Furnizarea de copii după planuri şi hărţi se încadrează la pct.1.2.7 din Ordinul 39/2009, conform precizărilor transmise prin adresa ANCPI nr.320127/27.04.2009.
 10. Furnizarea de copii după registrele cadastrale sau a altor înscrisuri existente în arhiva OCPI se încadrează la pct.2.7.5 din Ordinul 39/2009, conform precizărilor transmise prin adresa ANCPI nr.320127/27.04.2009.
 11. Solicitările privind serviciile prevăzute la capitolul 1 din Anexa 1 la Ordinul 39/2009 se înregistrează în RGI, după completarea RGI cu persoanele responsabile de soluţionarea serviciilor menţionate la codul 1.

Serviciul 2.1.1.
Recepţie şi înfiinţare carte funciară

Potrivit notei 3 din Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 39/2009, în cazul actelor juridice încheiate anterior datei de. 16.04.2009, reprezentând data intrării în vigoare a Ordinului nr. 39/2009, recepţia documentaţiei cadastrale şi înfiinţarea cărţii funciare se tarifează cu 120 lei, data de 04.01.2008 nemaiavând relevanţă odată cu abrogarea Ordinul nr. 371/2007.
În cazul actelor juridice încheiate ulterior datei de 16.04.2009 recepţia documentaţiei cadastrale se tarifează cu 60 lei la care se adaugă tariful aferent serviciului 2.3.1 sau 2.3.2. , după caz.

Serviciul 2.1.3. înfiinţare carte funciară

Sunt valabile aceleaşi precizări ca mai sus.

Serviciul 2.7.6.
Certificat privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului

Persoanele care solicită informaţiile menţionate la serviciul amintit mai sus şi care au obligaţia de a achita tariful legal de 100 lei, trebuie să facă dovada faptului că au abilitarea de a obţine certificatul privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului. Dintre persoanele abilitate să solicite prestarea serviciului de la pct. 2.7.6., cu achitarea tarifului legal, enumerăm cu titlu exemplificativ: executorii bancari, executorii judecătoreşti, lichidatorii judiciari. Pentru certificatul ce se eliberează la cererea persoanelor abilitate prin legi speciale să solicite aceste informaţii se va întocmi de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară un formular tip.

În situaţia în care în actele de proprietate nu este menţionat CNP-ul persoanei fizice astfel încât nu se poate stabili cu certitudine identitatea dintre persoana căutată de solicitant şi cea aflată în urma consultării arhivei, se va comunica petentului numele persoanei fizice identificate cu precizarea că nu poate fi confirmată identitatea din cauza insuficienţei datelor.

Serviciul 2.3.1. şi 2.3.2.

 1. Drept de proprietate sau dezmembrăminte în favoarea persoanelor juridice
 2. Drept de proprietate sau dezmembrăminte în favoarea persoanelor fizice şi a cultelor religioase recunoscute în condiţiile legii

În cazul în care se solicită înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate dobândit în baza unui act notarial ce a avut la bază un certificat de sarcini şi o documentaţie cadastrală recepţionată, tariful se va calcula astfel:

 1. dacă actul este încheiat după data de 16.04.2009 tariful este cel prevăzut la pct. 2.3.1. sau 2.3.2. care include şi tariful pentru înfiinţarea cărţii funciare, conform notei 3 a Anexei nr. 1 din Ordinul nr. 39/2009
 2. dacă actul a fost încheiat înainte de data de 16.04.2009 tariful va fi de 60 lei, care presupune înfiinţarea cărţii funciare şi înscrierea dreptului de proprietate.

Cu privire la Ordinul nr. 133/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006:

1.  Abrogarea art. 3 alin. (1) din Regulamentul de organizare si funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului general al
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliara nr. 633/2006, se impune ca urmare a faptului că procedura de înscriere e mai bine reglementată de dispoziţiile art.
113 alin. (3) potrivit căruia: "în localităţile cu regim de transcripţiuni şi inscripţiuni, până la deschiderea cărţilor funciare, privilegiile, ipotecile legale, sechestrul, urmărirea
imobilului, a fructelor şi a veniturilor sale, punerea în mişcare a acţiunii penale precum şi acţiunile pentru apărarea drepturilor reale, vor continua să fie înscrise în vechile registre
de publicitate imobiliară, potrivit Codului civil şi Codului de procedură civilă."

2.      Potrivit art. 19 alin. (4) din Regulamentul de organizare si funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului general al
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliara nr. 633/2006, astfel cum a fost modificat prin pct. 7 al Ordinului nr. 133/2009 : "Referentul, la cerere, va putea elibera
copii certificate ale actelor din arhiva biroului teritorial, cu plata tarifelor în vigoare, care vor avea menţiunea «conform cu exemplarul aflat în arhiva». în cuprinsul copiilor se vor
masca datele cu caracter personal, potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Datele cu caracter personal nu vor fi mascate în situaţia în care copiile sunt solicitate de persoanele interesate, potrivit
menţiunilor din cartea funciara, sau de instituţiile abilitate să solicite aceste copii, potrivit legii." Din analiza textului menţionat rezultă împrejurarea că orice persoană poate solicita, cu plata tarifelor în vigoare, copii certificate ale actelor din arhiva biroului teritorial, cu următoarele precizări:

 1. pentru terţe persoane, în cuprinsul copiilor ce se vor elibera de biroul de cadastru şi publicitate imobiliară se vor masca datele cu caracter personal, potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. pentru persoanele interesate, potrivit menţiunilor din cartea funciara, sau pentru instituţiile abilitate să solicite aceste copii, potrivit legii, datele cu caracter personal nu vor fi mascate. Dovada abilitării de a obţine informaţiile menţionate se va face de către reprezentanţii instituţiilor solicitante, atunci când este cazul, prin indicarea actelor normative cu caracter special care conferă acestor instituţii calitatea de a solicita copii certificate.

Problemele ridicate cu privire la modalitatea de tarifare vor fi soluţionate şi explicate prin Metodologia de aplicare a tarifelor prevăzute de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, aflată în curs de elaborare la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Începând cu data de 15.07.2009 inspectorii de cadastru pot furniza informaţii referitoare la dosarele aflate în lucru, zilnic între orele 15 şi 16.

[2009-07-15]
Untitled Document

Catedra de Topografie a Universităţii „1 Decembrie 1918” ALBA IULIA, în colaborare cu University Of West Hungary, Faculty Of Geoinformatics, SZÉKESFEHÉRVÁR, Fédération Internationale des Géomètres - FIG şi Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară  ALBA, organizează la Alba Iulia, în perioada 7-9 mai 2009, Simpozionul Ştiinţific Internaţional „GeoCAD ‘09”.
Manifestarea ştiinţifică, ajunsă la a IX–a ediţie, s-a consacrat deja drept una dintre cele mai importante întâlniri ale profesioniştilor din domeniile GEODEZIEI, TOPOGRAFIEI şi CADASTRULUI, la nivelul ţării noastre. Având în vedere importanţa şi contribuţia pe care o au aceste domenii la elucidarea problemelor legate de aplicarea legilor proprietăţii în România, la Simpozion  şi-au anunţat participarea, cu peste 50 de lucrări şi referate, specialişti de la cele mai prestigioase universităţi şi firme de profil din ţară şi din străinătate (Grecia, Ungaria şi Italia).  Deschiderea festivă va avea loc în data de 7 mai 2009, începând cu orele 1800,  în AULA (A9) a Universităţii, iar susţinerea lucrărilor şi dezbaterile pe marginea acestora în data de 8 mai 2009, începând cu orele 900.
Începând cu data de 15.07.2009 inspectorii de cadastru pot furniza informaţii referitoare la dosarele aflate în lucru zilnic între orele 15 şi 16.

[2009-07-15]
Untitled Document

 
Anunţ cu privire la organizarea în cadrul OCPI Alba a întălnirii persoanelor autorizate ca urmare a intrării în vigoare a Ordinului nr. 133-2009.

[2009-04-28]

Untitled Document

Ca urmare a intrării în vigoare începând cu data de 28.04.2009, a Ordinului nr.133/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006, respectiv a Ordinului nr.134/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, publicate în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 245 din 13.04.2009, în cadrul OCPI Alba. se va organiza întâlnirea persoanelor autorizate după cum urmează:

1. Miercuri 29.04.2009,orele 14,00, la sediul OCPI Alba, etaj IV. camera 410, întâlnirea persoanelor autorizate care efectuează lucrări de specialitate pe raza municipiului Alba lulia.

2. Luni 04.05.2009, orele 12,30, la sediul BCPI Sebeş, întâlnirea persoanelor autorizate care efectuează lucrări de specialitate pe raza municipiului Sebeş

3. Marţi 05.05.2009, orele 12,30, la sediul BCPI Aiud. întâlnirea persoanelor autorizate care efectuează lucrări de specialitate pe raza municipiului Aiud.

4. Miercuri 06.05.2009, orele 12,30, la sediul BCPI Câmpeni, întâlnirea persoanelor autorizate care efectuează lucrări de specialitate pe raza oraşului Câmpeni.

5.  Joi 07.05.2009, orele 12,30, la sediul BCPI Blaj, întâlnirea persoanelor autorizate care efectuează lucrări de specialitate pe raza municipiului Blaj
ANUNŢ privind ordinul 133/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară

[2009-04-27]

Untitled Document

Începând cu data de 28 aprilie 2009, vor intra în vigoare Ordinul 133/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006, respectiv Ordinul nr. 134/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, publicate în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 245 din 13.04.2009. Cele două acte normative pe care le anexăm în copie pot fi găsite şi pe site-ul OCPI Alba, www,ocpialba.ro, rubrica Legislaţie.
ANUNŢ IMPORTANT
În atenţia: persoanelor fizice şi juridice autorizate

[2009-02-13]

Untitled Document

Conducerea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, vă invită să participaţi în data de 19.02.2009, ora 16.00 la o întâlnire de lucru cu reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea prezentării Programului informatic e-terra, care va fi implementat în cadrul instituţiei noastre şi care va determina o schimbare majoră a modului de procesare a cererilor.
Acest soft va conduce la eficientizarea activităţii de înregistrare a imobilelor în cadastru şi în cartea funciară, cu efecte benefice pentru cetăţeni.

Întâlnirea este programată a se desfăşura în Aula Universităţii "1 Decembrie 1918" Alba lulia.
ANUNŢ privind concursul din data de 24.11.2008 pentru ocuparea postului vacant de registrator coordonator din sursă internă pe perioadă nedeterminată la BCPI Sebeş

[2008-10-27]

Untitled Document
ANUNŢ de atribuire a contractului de închiriere a unui imobil cu destinaţia sediu B.C.P.I. Câmpeni

[2008-10-24]

Untitled Document
ANUNŢ privind realizarea măsurătorilor GNSS cinematice

[2008-10-24]

Untitled Document
ANUNŢ privind concursul din data de 10.11.2008 pentru ocuparea postului vacant de referent junior pe perioadă nedeterminată la BCPI Blaj

[2008-10-21]

Untitled Document


ÎN ATENŢIA PERSOANELOR AUTORIZATE:

[2008-09-30]
Untitled Document

Potrivit prevederilor art.I pct. 6 din Ordonanţa Guvernului României nr. 27/2008, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, publicată în M.O. nr. 628/29.08.2008, DOCUMENTAŢIILE CADASTRALE DE COMASARE, respectiv DEZMEMBRARE A IMOBILELOR ÎN CEL PUŢIN 3 PARCELE, vor conţine ca piesă obligatorie, CERTIFICATUL DE URBANISM în original sau copie legalizată. Fac excepţie documentaţiile întocmite pentru exproprieri, în condiţiile Legii nr. 198/2004, privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale.
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară anunţă schimbarea locaţiei Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Blaj.
Din data de 15.09.2008 activitatea biroului se va desfăşura la sediul din Blaj, str. Gării, bloc. nr. 4, parter
Tel/fax: 0258711113

[2008-09-15]
Untitled Document

 
Invitaţie de participare pentru atribuirea contractului de închiriere a sediului BCPI Câmpeni

[2008-09-09]

Untitled Document

 
În atenţia persoanelor autorizate:

[2008-08-27]

Untitled Document

Incepând cu data de 01.09.2008, conform adresei ANCPI nr. 359611/25.08.2008, documentaţiile cadastrale vor fi însoţite la înregistrarea în Registrul General de Intrare, de fişiere digitale în format CP, realizate cu aplicaţia Generare CP ver.2.0.2.6. Aplicaţia este disponibilă gratuit pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară www.ancpi.ro la rubrica Download.
Invitaţie de participare pentru atribuirea contractului de închiriere a sediului BCPI Câmpeni

[2008-06-12]

Untitled Document
INVITAŢIE DE PARTICIPARE

OFICIUL DE CADASTRU Şl PUBLICITATE IMOBILIARĂ ALBA cu sediul în Alba Iulia, Strada Septimius Severus, numărul 59, cod poştal 510129, judeţul Alba, cod fiscal: 9725118, prin prezenta, aduce la cunoştinţa celor interesaţi iniţierea procedurii de atribuire a contractului de închiriere a unui „sediu" pentru BCPI Câmpeni judeţul Alba.
Procedura de atribuire a contractului de închiriere a „sediului" BCPI Câmpeni a OCPI Alba, se va realiza în conformitate cu Ordinul 913/05.12.2007 al Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atribuire a contractelor care au ca obiect cumpărarea sau închirierea de imobile pentru Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, modificat prin Ordinul nr. 175/27.03.2008 al Directorului General al ANCPI şi completat prin Ordinul nr. 270/16.05.2008 al Directorului General al ANCP.

Prezentele caracteristici reprezintă cerinţele tehnice, funcţionale şi calitative minime solicitate de autoritatea contractantă:

Caracteristicile minime solicitate
Prezentele caracteristici reprezintă cerinţele tehnice, funcţionale şi calitative minime solicitate de autoritatea contractantă.
1. Suprafaţa utilă: între 150 mp şi 170 mp;
2. Suprafaţa desfăşurată: între 160 mp. şi 200 mp.;
3. Amplasarea zonală a imobilului: în Oraşul Câmpeni, jud. Alba;
4. Numărul căilor de acces rutier; minim o stradă principală
5. Distanţa maximă până la un mijloc de transport în comun: maxim 200 metri;
6. Utilităţile la care imobilul este branşat: minim apă, gaz, canal, electricitate, cu posibilitatea de branşare la sistemele de telefonie şi internet.

7. Dotările obligatorii ale imobilului:

- finisaje exterioare cu tencuială şi cu geam termopan;
- finisaje interioare
- pereţii interiori să fie zugrăviţi corespunzător pentru un sediu administrativ, pardoseala să fie cu mochetă rezistentă la trafic / parchet / duşumea / ciment sclivisit. Spaţiile sanitare să fie amenajate cu instalaţii sanitare, gresie, faianţă, plafoanele cu sisteme de iluminat încastrate;
- instalaţii: de încălzire pe gaz, de electricitate, de apă şi canalizare;
- posibilitatea amenajării unui spaţiu aferent organizării de activităţi cu publicul ;
- posibilitatea amenajării de arhivă; -posibilitatea amenajării casieriei;
- alte spaţii (holuri, scări, grupuri sanitare etc);
- posibilitate de acces la parcare publică.

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 23.07.2008
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 25.07.2008
Termenul limită (data şi ora) şi locul de depunere al ofertelor: sediul OCPI Alba din localitatea Alba Iulia, Strada Septimius Severus, numărul 59, judeţul Alba, etajul 2, camera 215, până în data de    29.07.2008, orele 12,00
Data, locul şi ora de deschidere a ofertelor: sediul OCPI Alba din localitatea Alba Iulia, Strada Septimius Severus, numărul 59, judeţul Alba, etajul 4, camera 410, în data de 29.07.2008, orele 13,00.
Limba în care trebuie elaborată oferta: Limba română
Perioada minimă de valabilitate a ofertei: minim 60 de zile de la data deschiderii ofertelor.
Documentaţia de atribuire, Regulamentul privind procedura de atribuire a contractelor care au ca obiect cumpărarea sau închirierea de imobile pentru Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu instrucţiunile aferente acestuia, sunt puse la dispoziţia celor interesaţi, la sediul OCPI Alba, din Alba Iulia str. Septimius Severus, numărul 59, judeţul Alba, etajul 2, camera 207, gratuit, începând cu data prezentei.

Colectivul de coordonare pentru iniţierea/aplicarea procedurii de atribuire a
contractului de închiriere a sediului B.C.P.I. Câmpeni, desemnat prin Ordinul nr. 330/13.06.2008 al Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară


Vasile SAVA - presedinte
Olivia DUCA - membru
Cornelia BABA - membru
Invitaţie de participare pentru atribuirea contractului de închiriere a sediului BCPI Blaj

[2008-06-12]

Untitled Document
INVITAŢIE DE PARTICIPARE

OFICIUL DE CADASTRU Şl PUBLICITATE IMOBILIARĂ ALBA cu sediul în Alba Iulia, Strada Septimius Severus, numărul 59, cod poştal 510129, judeţul Alba, cod fiscal: 9725118, prin prezenta, aduce la cunoştinţa celor interesaţi iniţierea procedurii de atribuire a contractului de închiriere a unui „sediu" pentru BCPI Blaj, judeţul Alba.

Procedura de atribuire a contractului de închiriere a „sediului" BCPI Blaj, Judeţul Alba, se va realiza în conformitate cu Ordinul 913/05.12.2007 al Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atribuire a contractelor care au ca obiect cumpărarea sau închirierea de imobile pentru Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi cu instrucţiunile aferente acestuia, modificat prin Ordinul nr. 175/27.03.2008 al Directorului General al ANCPI şi completat prin Ordinul nr. 270/16.05.2008 al Directorului General al ANCPI.

Prezentele caracteristici reprezintă cerinţele tehnice, funcţionale şi calitative minime solicitate de autoritatea contractantă:

Caracteristicile minime solicitate

Prezentele caracteristici reprezintă cerinţele tehnice, funcţionale şi calitative minime solicitate de autoritatea contractantă.
1. Suprafeţe: -Suprafaţa utilă (mp): între 150-170 metri pătraţi;
-Suprafaţă desfăşurată (mp): între 160-200 metri pătraţi;
2. Amplasarea zonală a imobilului: în Municipiul Blaj, judeţul Alba;
3. Numărul căilor de acces rutier: minim 1 stradă principală;
4. Distanţa maximă până la un mijloc de transport în comun: maxim 200 metri;
5. Utilităţile la care imobilul este branşat: minim apa, gaz, canal, electricitate cu posibilitate de branşare la sistemele de telefonie şi internet.

6. Dotările obligatorii ale imobilului:
- finisaje exterioare cu tencuială şi cu geam termopan pentru faţada principală;
- finisaje interioare - pereţii interiori să fie zugrăviţi corespunzător pentru un sediu administrativ, pardoseala să fie cu mochetă rezistentă la trafic/parchet/duşumea/ciment sclivisit. Spaţiile sanitare să fie amenajate cu instalaţii sanitare, gresie, faianţă, plafoanele cu sisteme de iluminat încastrate.
instalaţii: de încălzire pe gaz, de electricitate, de apă şi canalizare;
- posibilitatea amenajării unui spaţiu aferent organizării de activităţii cu publicul;
- posibilitatea amenajării de arhivă;
- posibilitatea amenajării casieriei;
- alte spaţii (holuri, scări, grupuri sanitare etc);
- posibilitate de acces la parcare publică.

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 23.07.2008
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 25.07.2008

Termenul limită (data şi ora) şi locul de depunere al ofertelor: sediul OCPI Alba din localitatea Alba Iulia, Strada Septimius Severus, numărul 59, judeţul Alba, etajul 2, camera 215, până în data de 30.07.2008,orele 12,00

Data, locul şi ora de deschidere a ofertelor: sediul OCPI Alba din localitatea Alba Iulia, Strada Septimius Severus, numărul 59, judeţul Alba, etajul 4, camera 410, în data de 30.07.2008, orele 13,00.

Limba în care trebuie elaborată oferta: Limba romană

Perioada minimă de valabilitate a ofertei: minim 60 de zile de la data deschiderii ofertelor.

Documentaţia de atribuire, este pusă la dispoziţia celor interesaţi, la sediul OCPI Alba, din Alba Iulia str. Septimius Severus, numărul 59, judeţul Alba, etajul 2, camera 207, gratuit, începând cu data prezentei.

Colectivul de coordonare pentru iniţierea/aplicarea procedurii de atribuire a
contractului de închiriere a sediului B.C.P.I. Blaj, desemnat prin Ordinul nr. 330/13.06.2008 al Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Vasile SAVA – preşedinte  
Olivia Duca - membru
Cornelia BABA - membru

 

 
In atenţia utilizatorilor tehnologiei GNSS

[2008-05-07]
Untitled Document

In data de 12 septembrie 2008 se va organiza la Brasov o conferinta care va avea ca scop lansarea unui nou produs -ROMPOS- (Romanian Position Determination System), la care sunteti invitati sa luati parte.
Pentru a putea beneficia de invitatie, va rugam sa va anuntati participarea pana la data de 5 iunie 2008, pe adresa de e-mail ab@ancpi.ro sau la secretariatul OCPI Alba camera 215 si sa ne comunicati urmatoarele date:
-denumirea persoanei juridice autorizate;
-numele reprezentantului firmei care va participa;
-adresa persoanei juridice.
In atenţia persoanelor autorizate

[2008-04-29]
Untitled Document Va facem cunoscut faptul ca, potrivit art. nr. 34 si 35 din Legea nr. 46 privind Codul Silvic, intrata in vigoare la data de 27 martie 2008, publicata in Monitorul Oficial nr. 238, proprietatea forestiera nu poate fi divizata sub limita de 1 ha.

M.Of.Nr. 238 din 27 martie 2008

LEGE NR. 46
privind Codul Silvic

CAPITOLUL IV
  Asigurarea integritatii fondului forestier national

   Art. 34. - (1) Terenurile forestiere proprietate publica a statului nu fac obiectul constituirii dreptului de proprietate sau al vreunui dezmembramant al acestuia.
   (2) Proprietatea forestiera nu poate fi divizata sub limita de 1 ha.
   (3) In cazul in care prin deschiderea unei succesiuni, din cauza numarului de mostenitori se creeaza posibilitatea nerespectarii prevederilor alin. (2), se constituie mostenirea in favoarea unui/unor mostenitor/mostenitori, la nivelul minim prevazut in prezentul cod, cu plata de sulta de catre cel/cei in favoarea caruia/carora s-a constituit mostenirea.
   Art. 35. - Reducerea suprafetei fondului forestier national este interzisa.
Concursul pentru ocuparea postului vacant de referent debutant în cadrul BCPI Alba Iulia

[2008-03-26]
Untitled Document

Nr. 1754/26.03.2008                                                                        Afişat azi 26.03.2008.

ANUNŢ
privind concursul pentru ocuparea  postului  vacant pe perioadă nedeterminată organizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

Pentru Biroul de  publicitate imobiliară
/data concursului

Denumirea postului

Numărul de posturi

Cerinţe de studii

Cerinţe minime de vechime în muncă

Alba Iulia
Concurs în
14.04.2008

referent debutant

1

Studii medii cu diploma de bacalaureat

0 ani

 

 
Angajarea se va face din sursă externă, pe perioadă nedeterminată.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română;
b) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime înscrise mai sus;
c) nu are antecedente penale;
d) este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea funcţiei;
e) cunoştinţe avansate PC.  

                      SUSŢINEREA CONCURSULUI:
Tematica şi bibliografia de concurs pot fi consultate la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba din Alba Iulia, str. Septimius Severus nr. 59 (afişate la afişier parter) şi pe site-ul instituţiei www.ocpialba.ro şi  pot fi puse la dispoziţie solicitanţilor cu cel puţin 10 zile înainte de data concursului.
Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu.
Lucrarea scrisă poate conţine:
-întrebări cu răspuns multiplu (test grilă);
-întrebări cu răspuns scurt;
-întrebări cu răspuns elaborat (subiecte de sinteză) şi speţe;
-o combinaţie a variantelor de mai sus.
Interviul va aborda atât subiecte profesionale cât şi elemente relevante privitoare la activitatea de până atunci a candidatului, la rezultatele profesionale şi la comportamentul său.
Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă cel puţin nota 7.
În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune dosarele astfel:
-pentru concursul din 14.04.2008  până în data de  07.04.2008 ora 16,oo;
Dosarele se depun la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba din Alba Iulia str. Septimius Severus nr. 59, etaj II biroul de resurse umane cam. 207 .Concursul va avea loc la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba etaj 4 în sala 410, în zilele menţionate în tabelul de mai sus la ora 10,oo.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 1. Cererea de înscriere la concurs;
 2. Curriculum - vitae model european;
 3. Copie legalizată de pe actele de studii;
 4. Copie de pe B.I./C.I.;
 5. Certificat de naştere şi, după caz, certificat de căsătorie, în copie;
 6. Recomandare de la ultimul loc de muncă privind profilul profesional şi moral (dacă a mai lucrat şi în altă unitate sau instituţie);
 7. Cazier judiciar - original;
 8. Adeverinţă medicală - original;
 9. Copie de pe carnetul de muncă cu menţiunea pe fiecare filă „conform cu originalul” cu data, ştampila şi semnătura acestei certificări (completat la zi, dacă a mai lucrat şi în altă unitate sau instituţie);
 10. Copii după documentele care atestă absolvirea de cursuri de specializare/ perfecţionare.

Relaţii suplimentare etaj II, biroul nr. 207, sau tel. 0258813170 interior 118.

Menţionăm că „Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiilor sale subordonate” aprobat prin Ordinul nr. 267/17.05.2006 al Directorului General al ANCPI, tematica  şi bibliografia, sunt afişate la sediul OCPI Alba afişier parter.
Notă:
            - candidaţii vor prezenta dosarul de concurs cu toate actele solicitate aşezate în dosar cu şină în ordinea înscrisă mai sus. Completarea ulterioară a actelor nu se admite, potrivit regulamentului de concurs.
            - modelul de cerere se obţine de la cam. 207 etaj II.
- candidaţii se vor prezenta în data stabilită, în sala de concurs la ora 9,30 cu actul de identitate şi pix cu pastă de culoare albastră.

 

 

DIRECTOR
Eugenia LUKACS


BIBLIOGRAFIE

 

 1. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată;
 2. Decretul-Lege nr. 115/1938, pentru unificarea dispoziţiilor privitoare Ia cărţile funciare;
 3. Ordinul pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară nr. 633/13 oct. 2006, publicat în M.07 nr. 1049/29 decembrie 2006, al Directorului General al ANCPI Mihai Busuioc.
  Ordin pentru aprobarea regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciara nr. 634/13 oct. 2006, publicat In M.07 nr. 1048/29 dec. 2006, al Directorului General al ANCPI Mihai Busuioc;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate lmobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordinul Ministrului Administraţiei şi lnternelor nr. 371/27.12.2007 publicat în Monitorul Oficial nr. 7/04.01.2008;
 6. Codul civil;
 7. Codul de Procedură Civilă;
 8. Gheorghe Beleiu, Drept civil român . Introducere In dreptul civil. Ed. a IX - a revăzută şi adăugită de M. Nicolae şi P. Truşcă, Universul Juridic, Bucureşti, 2004;
 9. Liviu Pop, Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2004;
 10. Francisc Deak - Tratat de drept civil. Contracte speciale. Ed. Univ. Juridic, 2004;
 11. Francisc Deak - Tratat de drept succesoral, Ed. Actami, Bucureşti, 2004.
 12. Constantin Stătescu, Corneliu Bârsan -Teoria generală a obligaţiiIor, Editura All Beck, Bucureşti, 2002;
 13. Marian Nicolae - Publicitatea imobiliară şi noile cărţi funciare, Ed. Edit Press Mihaela, Bucureti 2000;
 14.  Marian Nicolae – Tratat de publicitate  imobiliară, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2006.


DIRECŢIA DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ
NR.1254/DPI/IV/13.12.2005

 

ANEXA

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de referent din cadrul Servicilor de Publicitate lmobiliară ale Oficilor de Cadastru şi Publicitate lmobiliară

TEMATICA

  • Atribuţiile referentului de carte funciară;
  • Încheierea de carte funciară;
  • Condiţiile de formă ce trebuie să le îndeplinească înscrisul apt pentru înscrierea în cartea funciară;
  • Structura cărţii funciare. Elementele componente ale cărţii funciare;
  • Felul înscrierilor în cartea funciară (enumerare, definiţie şi obiect);
  • Publicitatea imobiliară. Evidenţa cadastral-juridică;
  • Procedura de înscriere în cartea funciară;
  • Procedura reconstituirii cărţilor funciare pierdute, sustrase sau distruse;
  • Dezmembrămintele dreptului de proprietate; Noţiuni generale;
  • Contractul de vânzare-cumpărare. Contractul de donaţie. Contractul de schimb. Contractul de concesiune. Noţiuni generale;
  • Moştenirea legală. Principii generale şi excepţii;
  • Funcţiile Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate lmobiliară;
  • Atribuţiile Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate lmobiliară;
  • Acte ale executării silite supuse înscrierii în cartea funciară;
  • Serviciile de publicitate imobiliară furnizate de Agenţia Naţională prin unităţile sale subordonate şi tarifele aferente;
  • Cuprinsul cererii de înscriere în cartea funciară;
  • Comunicarea încheierilor de carte funciară;
  • Registrele biroului de carte funciară. Enumerare, conţinut;
  • Circuitul documentelor în cadrul biroului de carte funciară.  Închirierea unui imobil cu destinaţie sediu în localitatea Blaj, judetul Alba

  [2008-02-25]
  Untitled Document

  Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba organizeaza in data de 16.04.2008, ora 12, la sediul din Alba Iulia, Strada Septimius Severus, numarul 59, judetul Alba, cod fiscal 9725118, telefon 0258/813170, fax 0258/813472 licitatie publica pentru INCHIRIERE IMOBIL cu destinatia Sediu, in localitatea Blaj, judetul Alba. Procedura de atribuire este cererea de oferta. Documentatia de atribuire se poate ridica de la sediu la adresa mentionata mai sus si de la linkul de mai jos. Ofertele se pot depunde cel mai tarziu pana la data de 16.04.2008, ora 11.

   

  Aprob,
  EUGENIA LUKACS
  DIRECTOR OCPI ALBA

  DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

  CERERE DE OFERTE

  CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
  IMOBIL CU DESTINAŢIA SEDIU PENTRU BCPI  BLAJ

  Cuprins:

  Capitolul I: Instrucţiuni pentru ofertanţi
  Capitolul II: Specificaţii tehnice
  Capitolul III: Caietul de sarcini

   

  CAPITOLUL I – INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI

  1. Informaţii generale
   1. Denumirea autorităţii contractante:

  OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ALBA
  COD FISCAL: 9725118
  COD IBAN: RO37TREZ0025025XXX002004 Trezoreria Alba Iulia

   1. Adresa autorităţii contractante împreună cu datele şi persoanele de contact: Alba Iulia, Strada Septimius Severus, numărul 59, judeţul Alba.

  Telefon: 0258/813170
  Fax:       0258/813472
  Persoana de contact: SAVA VASILE, telefon 0258/813170.

   1. Obiectul contractului şi codul CPV al contractului: INCHIRIERE IMOBIL cu destinaţia Sediu în localitatea Blaj, judeţul Alba, cod CPV-70310000-7.
   2. Data limită de transmitere a solicitărilor de clarificări: 17.04.2008
   3. Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări:  21.04.2008
   4. Termenul limită (data şi ora) şi locul de depunere a ofertelor: 16.04.2008, ora 11, OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ALBA – Secretariat, Alba Iulia, Strada Septimius Severus, numărul 59, judeţul Alba.
   5. Data, locul şi ora de deschidere a ofertelor: 16.04.2008, ora 12, Etaj 4, camera 410.
   6. Limba în care trebuie elaborată oferta: limba română.
   7. Perioada minimă de valabilitate a ofertei: minim 60 de zile de la data deschiderii ofertelor.
   8. Factorii de evaluare a ofertei utilizaţi şi ponderea acestora:
    1. Valoarea ofertată de închiriere a imobilului – pondere 20%
    2. Data de predare a imobilului – pondere 10%
    3. Caracteristici tehnice – pondere 20%
    4. Caracteristici funcţionale – pondere 30%
    5. Caracteristici privind nivelul calitativ – pondere 10%
    6. Caracteristici facultative – pondere 10%

  Nr.
  Crt.

   

  Factori de evaluare

  Punctaj maxim alocat

  1.

  Valoarea ofertată

  20 puncte

  2.

  Data de predare a imobilului

  10 puncte

  3.

  Caracteristici tehnice

  20 puncte

  4.

  Caracteristici funcţionale

  30 puncte

  5.

  Caracteristici privind nivelul calitativ

  10 puncte

  6.

  Caracteristici facultative

  10 puncte

   

  Total

  100 puncte

   1. Echivalenţa leu/euro: echivalenţa se va face la cursul BNR din ziua stabilită pentru depunderea ofertelor.
   2. Sursa de finanţare: venituri proprii.
   3. Mijloace de comunicare cu autoritatea contractantă: telefon 0258/813170.
   4. Prevederile legale aplicabile pe parcursul procedurii de atribuire: Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 913/05.12.2007.
  1. Documentele de calificare a ofertanţilor

  Prezentarea documentelor solicitate în cadrul acestei secţiuni este obligatorie. În cazul neprezentării unuia dintre acestea, autoritatea contractantă are dreptul de a descalifica ofetantul respectiv din procedura de atribuire.

   1. Declaraţie pe proprie răspundere

  Declaraţia pe propria răspundere va fi autentificată de un notar public şi va face referire la faptul că ofertantul este de acord să permită evaluatorului autorităţii contractuante să evalueze/expertizeze imobilul şi să comunice raportul de evaluare/expertizare exclusiv către autoritatea contractantă.
  Ofertantul care nu este de acord sau nu precizează în mod explicit că este sau nu este de acord cu evaluarea/expertizarea imobilului va fi descalificat.
   

   1. Documentele care dovedesc identitatea/forma de înregistrare a ofertantului
     1. Pentru persoanele juridice române: certificat de înmatriculare în copie (semnat şi ştampilat cu menţiunea „conform cu originalul”).
     2. Pentru persoane fizice române: documentul de identitate (carte de identitate/buletin de identitate/paşaport) în copie (semnată cu menţiunea „conform cu originalul”).
     3. Pentru persoane fizice/juridice străine: documentul/documentele edificatoare care să dovedească identitatea persoanei fizice/forma de înregistrare în care ofertantul este rezident, în copie (semnată/ştampilată, cu menţiunea „conform cu originalul”).
   1. Documente privind imobilul
     1. Copia după documentaţia cadastrală avizată de către OCPI.

  În cazul clădirilor existente documentele vor fi însoţite şi de autorizaţia de construire şi de procesele verbale de recepţie finale, sau după caz parţiale semnate de cei în drept, atât pentru clădirea iniţială cât şi dacă este cazul pentru extinderile ulterioare. Pentru acele clădiri aflate în faza primei recepţii parţiale şi care vor fi extinse ulterior, prin modificarea proiectului iniţial proprietarul va trebui să facă dovada cel puţin a depunerii documentaţiei în vederea obţinerii noii autorizaţii de construire şi va prezenta toate documentele relevante aferente acestuia din care să rezulte noile caracteristici tehnice ale clădirii.

     1. Copie legalizată după documentele care atestă dreptul de proprietate a imobilului ofertat şi/sau dreptul de utilizare a acestuia.
     2. Extras de Carte Funciară aflat în termen de valabilitate (nu mai vechi de 30 zile faţă de data stabilită deschiderii ofertelor) prin care se dovedeşte că imobilul nu este grevat de sarcini.
     3. În cazul ofertelor depuse prin intermediul unor reprezentanţi legali/intermediari, mandatul legal de reprezentare.
  1. Modul de elaborare a ofertei

  Oferta trebuie să fie semnată/ştampilată pe fiecare pagină şi va conţine în mod obligatoriu următoarele elemente:

    1. valoarea chiriei exprimată în sumă fixă pe lună/mp, fără TVA şi perioada de valabilitate a ofertei;
    2. data calendaristică de predare a imobilului către chiriaşi;
    3. suprafaţa utilă oferită spre închiriere;
    4. suprafaţa desfăşurată aferentă suprafeţei utilă oferită spre închiriere;
    5. amplasarea zonală a imobilului (adresa poştală a imobilului şi vecinătăţile);
    6. numărul căilor de acces rutier;
    7. distanţa până la cel mai apropiat mijloc de transport în comun;
    8. copii ale contractelor de utilităţi;
    9. dacă este cazul caracteristicele facultative;
    10. declaraţia ofertantului prin care se obligă să închirieze imobilul pe o perioadă de minim 24 luni.
  1. Modul de prezentare al ofertei

  Oferta se depunde într-un plic închis pe care se marchează numele/denumirea ofertantului, procedura de atribuire pentru care se depunde oferta şi va conţine:

     1. OPIS (lista) cu toate documentele conţinute de ofertă;
     2. Documentele prevăzute la litera B;
     3. Oferta propriu-zisă cu elementele prevăzute la litera C – Modul de elaborare a ofertei (în ordinea menţionării lor în text) şi la Capitolul II – Specificaţii tehnice.
  1. Alte detalii privind procedura de atribuire
   1. Oferta care nu respectă caracteristicile minime solicitate în specificaţiile tehnice va fi declarată ca fiind inadmisibilă şi va fi respinsă.
   2. Nu este permisă modificarea ofertei după ce aceasta a fost depusă.
   3. Orice ofertant are dreptul de a-şi retrage oferta pe parcursul aplicării procedurii de atribuire.
   4. Ofertantul are obligaţia de a-şi menţine oferta pe toată perioada de valabilitate a ofertelor, având posibilitatea de a o îmbunătăţi, numai în măsura în care este invitat la etapa de negociere.

   

  CAPITOLUL II – SPECIFICAŢII TEHINICE

  1. Caracteristicile minime solicitate

  Prezentele caracteristici reprezintă cerinţele tehnice, funcţionale şi calitative minime solicitate de autoritatea contractantă:

    1. Suprafaţa utilă (mp);
    2. Suprafaţa desfăşurată;
    3. Suprafaţa liberă de cosntrucţii.

  CAPITOLUL III – CAIETUL DE SARCINI

  1. Suprafaţa: aproximativ 150mp
  2. Zona: localitatea Blaj, judeţul Alba.
  3. Fără parcare închiriată.
  4. Dotări: apă, canal, grup social, curent electric, telefon, posibilităţi de legare la internet, energie termică.
  5. Finisaje: pereţi despărţitori, parchet sau duşumea.
  6. Spaţiul să fie adaptat sau adaptabil pentru birouri şi arhivă.
                                                                                         ÎNTOCMIT,
                                                                          SAVA VASILE
  RESPONSABIL ACHIZIŢII

  ANUNŢ

            Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba organizează în data de 16.04.2008, ora 12, la sediul din Alba Iulia, Strada Septimius Severus, numărul 59, judeţul Alba, cod fiscal 9725118, telefon 0258/813170, fax 0258/813472 licitaţie publică pentru ÎNCHIRIERE IMOBIL cu destinaţia Sediu, în localitatea Blaj, judeţul Alba.
            Procedura de atribuire este cererea de ofertă.
            Documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediu la adresa menţionată mai sus  şi  de  pe  pagina  web  www.ocpialba.ro
            Ofertele se pot depunde cel mai târziu până la data de 16.04.2008, ora 11.
  În atenţia persoanelor autorizate

  [2007-07-05]
  Untitled Document

  Întrucât am constatat la verificarea dosarelor cadastrale depuse spre avizare la O.C.P.I. Alba, existenţa în cuprinsul documentaţiilor, a extraselor de carte funciară eliberate de birourile de carte funciară în perioada 1995-2007, vă rugăm să aveţi în vedere faptul că:
  EXTRASELE DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE REFLECTĂ SITUAŢIA JURIDICĂ A IMOBILULUI DIN PREZIUA ELIBERĂRII ACESTUIA
  VĂ RUGĂM SĂ DEPUNEŢI LA DOCUMENTAŢIILE ÎNTOCMITE SPRE AVIZARE, EXTRASE DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE CARE SĂ REFLECTE SITUAŢIA JURIDICĂ A IMOBILULUI, EXISTENTĂ LA DATA CONTRACTĂRII LUCRĂRII.

  DIRECTOR
  Eugenia Lukacs
Anunţuri recente

2021-12-15

CENTRALIZATOR NOMINAL

cu punctajul final la examenul de promovare din data de 14.12.2021 a personalului contractual la sfarsitul perioadei de debut si prin transformarea posturilor in gradul/treapta imediat superioara

2021-12-10

ANUNT

cu rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice din data de 09.12.2021

2021-12-06

EXAMEN AUTORIZARE - PERSOANE FIZICE

In data de 09.12.2021, ora 10:00, la sediul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba din Alba Iulia, str. Septimius Severus, nr. 59, in Sala de consiliu (cam 211), et. II, va avea loc sustinerea examenului de autorizare pentru persoanele fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile Ordinului Directorului General al ANCPI nr. 107/2010

2021-12-03

LISTA

ccuprinzand candidatii admisi/ respinsi sa participe la EXAMENUL DE AUTORIZARE din data de 09.12.2021

2021-12-02

LISTA

cuprinzand salariatii admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual la sfarsitul perioadei de debut si pentru examenul de promovare in grade sau trepte imediat superioare prin trasformarea posturilor organizat in data de 14.12.2021 din cadrul compartimentelor functionale ale OCPI ALBA

Link-uri utile

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie şi Teledetecţie

Reţeaua Geodezică Naţională

Federaţia Naţională a Geodezilor

Prefectura Alba

Consiliul Judeţean Alba

Primăria Municipiului Alba Iulia

Primăria Municipiului Aiud

Primăria Municipiului Blaj

Primăria Municipiului Sebeş

Camera Notarilor Publici ALBA

Registratura | Audienţe | Autorizaţi | PNCCF | Legislaţie | Cadastru | Declaraţii de avere | Petiţii | Info publice | PRIMA PAGINĂ | ANUNTURI | Cereri RGI | Contact | PNCCF | Cariera | Formulare | PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL |
Copyright OCPI Alba © Alba Iulia 2008. Toate drepturile rezervate.