AUTORIZAŢI

 

REGULAMENT PRIVIND AUTORIZAREA SI RECUNOASTEREA AUTORIZARII

Regulament privind autorizarea si recunoasterea autorizarii

Program de control - persoane juridice autorizate

Lista cu programul de control pentru persoanele juridice autorizate, din judetul Alba, pe anul 2017

Eterra3

Puteti descarca manualul de utilizare pentru Eterra3 accesind linkul de mai jos

Tematica si bibliografie pentru examenul de autorizati

Bibliografie pentru examinarea persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei categoria B, C, E

Tematica si bibliografie examen autorizare Categoria B
Tematica si bibliografie examen autorizare Categoria C
Tematica si bibliografie examen autorizare Categoria E

LISTE AUTORIZAŢI

Persoane fizice si juridice autorizate

PRECIZARI

Precizări cu privire la scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor situate în intravilan.

Precizări referitor la scutirea de la plata tarifului pentru emiterea avizului de scoatere din circuitul agricol pentru lucrările de construire din zonele calamitate.

Precizări cu privire la scoaterea definitivă din circuitul agricol a loturilor provenite din dezmembrarea unui imobil

PROCEDURI DE LUCRU PRIVIND APLICAŢIA e-TERRA

Începând cu data de 16.02.2011 aplicaţiile e-Terra (CAD, CF, Generare CP ) au fost actualizate la o nouă  versiune, motiv pentru care vă rugăm să folosiţi ultima versiune Generare CP. În arhiva de mai jos găsiţi kitul de instalare al noii versiuni, precum si manualele de instalare şi de utilizare.

În data de 31.08.2009 au fost actualizate nomenclatoarele de la Generare CP. Pentru a avea acces la noile nomenclatoare descărcaţi arhiva de mai jos şi urmaţi instrucţiunile de instalare.

Specificaţii privind modul de recepţie a planului parcelar întocmit în baza art. 26 din Regulamentul privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006.

Precizări cu privire la modul de operare a trecerii, totale sau parţiale din extravilan în intravilan, după aprobarea Planurilor Urbanistice Zonale, a unui imobil înscris în cartea funciară.

Precizări privind aplicabilitatea art. II din Ordonanţa de Urgenţă nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobilare nr. 7/1996

autorizati/art2_ord_urg_64_2010.pdf

Ordin al DG al ANCPI privind abrogarea alin.(2) al art. 28 din Regulamentul privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară

autorizati/ordin_al_dg_ ancpi.pdf

Precizări cu privire la avizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor de introducere a cadastrului imobiliar - edilitar

autorizati/receptie_lucrari_SISDIEBDU.pdf

Precizări cu privire la conţinutul documentaţiilor depuse la OCPI în vedrea obţinerii certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire

autorizati/433814_21.07.2010 Obtinere certif. urbanism.pdf

Precizări referitoare la modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7 din 1996 OUG nr. 64 din 2010.

autorizati/OUG_nr_6.pdf

Precizări referitoare la Regulamentul privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României

autorizati/regulament_autorizare2.pdf autorizati/CIRCULARA_ECHI_OG.doc autorizati/autorizare.pdf autorizati/conditii_autorizare.pdf autorizati/440353_16.11.2010_Reinnoire CA.pdf

Precizări privind încadrarea lucrărilor topografice în Sistemul Naţional de proiecţie Stereografic 1970.

autorizati/regulament_autorizare1.pdf

Precizări la regulamentele în vigoare referitor la verificarea lucrărilor de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei

autorizati/DC_615_08_06_2010.pdf

Punct de vedere ANCPI privitor la modul de aplicare a Regulamentului, aprobat prin ODG nr. 634/2006, cu modificările şi completările ulterioare, la recepţia unor documentaţii cadastrale întocmite în vederea înscrierii în cartea funciară a unor terenuri aflate în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Statului şi sunt în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române

autorizati/punct_de_vedere.pdf

Precizări privind modul de întocmire al lucrărilor de întabulare (planuri de situaţie) conform 634/2007 şi modalitatea de redactarea a planurilor parcelare conform ordinului 415/2009.

autorizati/planuri_parcelare.zip

Precizări cu privire la modul de aplicare a prevederilor Ordinului nr. 134/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară.

Precizări referitoare la Regulamentul privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 634/2006.

Lămuriri cu privire la legea 50/1991 în legătură cu autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Documentaţiile cadastrale de comasare şi dezmembrare a imobileor în cel puţin 3 parcele conţin ca piese obligatorii certificatul de urbanism în original sau copie legalizată.
Bibliografia şi tematica pentru examinarea persoanelor fizice care solicită autorizarea pentru realizarea lucrărilor de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei - categoriile B şi C se găseşte în pdf-ul alăturat.

Anunţ important pentru implementarea aplicaţiei e-Terra
- Asocierea serviciilor la înregistrarea cererilor în RGI   
- Gruparea tipurilor de acte pe modul de dobândire      
Anunţ important


INFORMAŢII UTILE

descarcă
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 277/09.04.2008 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez
Regulamentul privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară
Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară
Precizări privind modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale
Dosarul depus pentru obţinerea numărului cadastral trebuie să fie însoţit de un fişier "dwg" conform modelului “pf_model”, cu setările foii de lucru din documentul “setări în autocad.doc” din arhiva alăturată, şi de fişierul "cp" în versiunea 2.0.
Precizări privind modul de întocmire al planurilor parcelare conform HG 890/2005.
Documentele vor fi întocmite conform adresei 10/03.01.2008 .
Pentru realizarea fişierului cp este necesar folosirea aplicaţiei "GenerareCP" versiunea 2.12.0, pe care o puteti descărca de la linkul de mai jos
Manualul de instalare şi utilizare a aplicaţiei "GenerareCP" versiunea 2.12.0.
Codurile SIRUTA pentru judeţul ALBA
Hotărâre a Conferinţei Teritoriale Alba a Ordinului Geodezilor din România

Anunţuri recente

2021-10-18

ANUNT

privind adresa inregistrata la ANCPI cu nr. 47801/30.09.2021 referitor la receptia planurilor topografice necesare intocmirii documentatiei de autorizare a lucrarilor de construire

2021-10-01

CENTRALIZATOR NOMINAL

cu punctajul final la examenul de promovare din data de 30.09.2021

2021-09-21

LISTA

cuprinzand salariatii admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual, intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior, prin transformarea posturilor din cadrul compartimentelor functionale ale OCPI ALBA, Serviciul Cadastru-Biroul de Inregistrare Sistematica, examen ce se va tine in data de 30.09.2021

2021-09-21

LISTA

cuprinzand salariatii admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul/treapta imediat superioara din cadrul compartimentelor functionale ale OCPI ALBA, Serviciul Cadastru-Biroul de Inregistrare Sistematica, examen ce se va tine in data de 30.09.2021

2021-09-16

CENTRALIZATOR NOMINAL

cu punctajul final la concursul organizat in 10.09.2021 - 15.09.2021 de OCPI ALBA

Link-uri utile

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie şi Teledetecţie

Reţeaua Geodezică Naţională

Federaţia Naţională a Geodezilor

Prefectura Alba

Consiliul Judeţean Alba

Primăria Municipiului Alba Iulia

Primăria Municipiului Aiud

Primăria Municipiului Blaj

Primăria Municipiului Sebeş

Camera Notarilor Publici ALBA

Registratura | Audienţe | Autorizaţi | PNCCF | Legislaţie | Cadastru | Declaraţii de avere | Petiţii | Info publice | PRIMA PAGINĂ | ANUNTURI | Cereri RGI | Contact | PNCCF | Cariera | Formulare | PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL |
Copyright OCPI Alba © Alba Iulia 2008. Toate drepturile rezervate.