DECLARAŢII DE AVERE ŞI DE INTERESE

 
Conducerea OCPI ALBA   Descarcă

Liliana SICOE

Registrator Coordonator

Ioana Lucia BLAGA

Registrator Coordonator

Flavius BALANEANU

Sef Birou Inregistrare Sistematica

Mirela Simina FENESAN

Registrator Coordonator

Gabriela Marc

Registrator Coordonator

Andrei BABA

Sef Birou Avize si ReceptiiDeclaratii de avere si interese pentru membrii echipei proiectului "Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de inregistrare a proprietatilor in zone rurale din Romania" Descarcă

Ioan LUCA

Specialist Cadastru

Adrian PETRIDEAN

Specialist Cadastru

Ana-Maria TRIC

Specialist Carte Funciara

Chisbac Maria Adina

Specialist Carte FunciaraAnunţuri recente

2021-10-18

ANUNT

privind adresa inregistrata la ANCPI cu nr. 47801/30.09.2021 referitor la receptia planurilor topografice necesare intocmirii documentatiei de autorizare a lucrarilor de construire

2021-10-01

CENTRALIZATOR NOMINAL

cu punctajul final la examenul de promovare din data de 30.09.2021

2021-09-21

LISTA

cuprinzand salariatii admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual, intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior, prin transformarea posturilor din cadrul compartimentelor functionale ale OCPI ALBA, Serviciul Cadastru-Biroul de Inregistrare Sistematica, examen ce se va tine in data de 30.09.2021

2021-09-21

LISTA

cuprinzand salariatii admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul/treapta imediat superioara din cadrul compartimentelor functionale ale OCPI ALBA, Serviciul Cadastru-Biroul de Inregistrare Sistematica, examen ce se va tine in data de 30.09.2021

2021-09-16

CENTRALIZATOR NOMINAL

cu punctajul final la concursul organizat in 10.09.2021 - 15.09.2021 de OCPI ALBA

Link-uri utile

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie şi Teledetecţie

Reţeaua Geodezică Naţională

Federaţia Naţională a Geodezilor

Prefectura Alba

Consiliul Judeţean Alba

Primăria Municipiului Alba Iulia

Primăria Municipiului Aiud

Primăria Municipiului Blaj

Primăria Municipiului Sebeş

Camera Notarilor Publici ALBA

Registratura | Audienţe | Autorizaţi | PNCCF | Legislaţie | Cadastru | Declaraţii de avere | Petiţii | Info publice | PRIMA PAGINĂ | ANUNTURI | Cereri RGI | Contact | PNCCF | Cariera | Formulare | PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL |
Copyright OCPI Alba © Alba Iulia 2008. Toate drepturile rezervate.