Formulare

 

Formulare Ordin 700/2014 modificate conform Ordin 1171/2017
Anexe conform Ordinului 700/2014 al ANCPI
- Anexa 1.1 Registrul cadastral al imobilelor (condominiu)
- Anexa 1.1 Registrul cadastral al imobilelor (fisa colectiva condominiu a unitatii individuale)
- Anexa 1.1 Registrul cadastral al imobilelor (teren)
- Anexa 1.2 Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor si a altor detinatori
- Anexa 1.3 Model pentru publicare releveu unitate individuala
- Anexa 1.4 Formular proces verbal de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului
- Anexa 1.5 Formular proces verbal de incheiere a perioadei de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului
- Anexa 1.6 Formular cerere de rectificare
- Anexa 1.8 Formular de proces verbal de solutionare a cererii de rectificare
- Anexa 1.11 Cerere pentru consultare documente din arhiva
- Anexa 1.12 Comunicarea incheierii (ghiseu)
- Anexa 1.13 Comunicarea incheierii (posta)
- Anexa 1.14 Extras de carte funciara pentru autentificare
- Anexa 1.15 Extras de carte funciara pentru informare
- Anexa 1.16 Extras de carte funciara pentru autentificare
- Anexa 1.17 Extras de carte funciara pentru informare
- Anexa 1.18 Incheiere de reexaminare
- Anexa 1.19 Incheiere
- Anexa 1.20 Incheiere de respingere
- Anexa 1.21 Centralizator
- Anexa 1.22 Cerere de inscriere
- Anexa 1.23 Cerere pentru eliberarea unui extras de carte funciara pentru informare
- Anexa 1.24 Cerere pentru eliberarea unui certificat de sarcini
- Anexa 1.25 Cerere privind identificarea numarului de carte funciara si a numarului cadastral topografic
- Anexa 1.26 Certificat privind identificarea numarului topografic cadastral si de carte funciara dupa numele / denumirea proprietarului
- Anexa 1.27 Cerere privind inscrierea imobilului in evidentele de cadastru si carte funciara dupa datele de identificare ale acestuia
- Anexa 1.28 Certificat privind inscrierea imobilului in evidentele de cadastru si carte funciara dupa datele de identificare ale acestuia
Documentatii
- Anexa 1.29 Borderou
- Anexa 1.30 Cerere de informatii
- Anexa 1.31 Cerere de receptie si inscriere
- Anexa 1.32 Declaratie
- Anexa 1.33 Memoriu tehnic
- Anexa 1.35 Plan de amplasament si delimitare al imobilului
- Anexa 1.36 Plan de amplasament cu propunerea de dezlipire/alipire
- Anexa 1.37 Releveu
- Anexa 1.38 Foaia colectiva
- Anexa 1.39 Proces verbal de vecinatate
- Anexa 1.40
- Anexa 1.41 Referat
- Anexa 1.42 Cerere anulare numar cadastral
- Anexa 1.43 Plan parcelar
- Anexa 1.44 Tabel parcelar
- Anexa 1.45 Cerere privind solicitarea avizului de incepere/receptie a lucrarii
- Anexa 1.46 Aviz incepere lucrari
- Anexa 1.47 Proces verbal de receptie
- Anexa 1.48 Nota de completare aviz incepere receptie
- Anexa 1.49 Standarde de precizie si densitate
- Anexa 1.50 Certificat
- Anexa 1.52 Certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiei
- Anexa 1.53 Cerere de informatii pentru intocmirea planului parcelar in vederea atribuirii numerelor cadastrale
Cereri diverse
Formular de solicitare date GPS
Cerere de extras de plan cadastral pe ortofotoplan
Cerere copie din arhiva de carte funciara
Cerere pentru eliberare duplicat titlu de proprietate
Cerere date diverse
Cerere date diverse
Cerere de restituire a sumelor platite necuvenit
Formulare pentru audiente
Cerere de audienta - Anexa 1
Fisa de audienta - Anexa 2
Formulare conform Legii 544/2001 - Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public din 07.02.2002
Cerere informatii publice
Model reclamatie administrativa (1)
Model reclamatie administrativa (2)
Registratura | Audienţe | Autorizaţi | PNCCF | Legislaţie | Cadastru | Declaraţii de avere | Petiţii | Info publice | PRIMA PAGINĂ | ANUNTURI | Cereri RGI | Contact | PNCCF | Cariera | Formulare | PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL |
Copyright OCPI Alba © Alba Iulia 2008. Toate drepturile rezervate.