INFORMAŢII PUBLICE

 

Informaţii furnizate din oficiu - potrivit Legii nr. 544/2001

INFORMAŢII FURNIZATE DIN OFICIU - potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001


Detalii
Raport evaluare anul 2019
Raport evaluare anul 2020

Programe şi strategii proprii ale OCPI Alba pe anul 2020


Detalii
 

Execuţia bugetară

Execuţia bugetară OCPI Alba - contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli


Anul 2014
Anul 2015
Anul 2016
Anul 2017
Anul 2018

Bilanţul contabil


Anul 2014
Anul 2015
Anul 2016
Anul 2017
Anul 2018
 

Tabel cuprinzand persoanele responsabile cu activitatea de relatii cu publicul la nivelul birourilor de cadastru si publicitate imobiliara


Detalii

Bugetul OCPI ALBA


Anul 2016
Anul 2017
Anul 2018
Anul 2019

 

Documente specifice


Detalii

Informare privind datele cu caracter personal


Detalii
 

Lista tuturor functiilor din cadrul OCPI ALBA conform art. 33 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Anul 2017
Anul 2018 - martie
Anul 2018 - noiembrie

Lista tuturor functiilor din cadrul OCPI ALBA conform art. 33 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Anul 2019 - septembrie
 

Lista tuturor functiilor din cadrul OCPI ALBA conform art. 33 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Anul 2020 - martie
Anul 2020 - septembrie
Anul 2021 - martie

Tarife pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si institutiile sale subordonate


Tarife

 

Declaratii de avere si interese - conducerea OCPI

Liliana SICOE
(Registrator Coordonator)
Ioana Lucia BLAGA
(Registrator Coordonator)
Flavius BALANEANU
(Sef BIS)
Mirela Simina FENESAN
(Registrator Coordonator)
Gabriela MARC
(Registrator Coordonator)

Declaratii de avere si interese pentru membrii echipei proiectului "Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de inregistrare a proprietatilor in zone rurale din Romania"

Traian Alin RUSU
(Specialist Cadastru)
Constantin Stelian LASCU
(Specialist Cadastru)
Teodora Silvana Andreea MORGOVAN
(Specialist Carte Funciara)
Dana Maria DREGHICIU
(Specialist Carte Funciara)
 

Achizitie publica

privind prestarea de "Servicii postale de distribuire a corespondentei pentru OCPI ALBA" pe o perioada de 4 ani (48 luni)

[detalii...]

Informaţii furnizate din oficiu


Raport privind respectarea codului de etica si integritate pentru anul 2020
Registratura | Audienţe | Autorizaţi | PNCCF | Legislaţie | Cadastru | Declaraţii de avere | Petiţii | Info publice | PRIMA PAGINĂ | ANUNTURI | Cereri RGI | Contact | PNCCF | Cariera | Formulare | PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL |
Copyright OCPI Alba © Alba Iulia 2008. Toate drepturile rezervate.